Direkt till innehållet

Visiba Care

Visiba Care är en plattform med olika funktioner för digital kontakt med patienten.

Plattformen består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app/webbportal för invånaren. Region Halland använder tjänsten för distanskontakt/videomöten och i dagsläget finns 3 appar:

  • Hallands sjukhus
  • Vårdcentralen Halland
  • Ungdomsmottagningen

Behörighets- och väntrumsbeställning

  • HS: Digitala samordnare
  • NSVH: Peter Fredriksson
  • PSH: Ulrika Åkesson
  • ADH/HFS: Elisabeth Olsson

Beställningar görs via ärende i SD+.

Beställning av behörighet Visiba Care

Avsluta behörighet Visiba Care

Kontaktuppgifter

Staffan Lückander, Objektspecialist

Anna Thelin, Objektledare

Felanmälan och support:

Via ärende i SD+: Felanmälan Visiba Care

Tfn. 010-476 19 00

Relaterad information

Distanskontakt – Region Halland

Digitala samordnare

Rutiner och manualer

Manual - Videobesök mellan patient HOSP och flera deltagare - Mars 2021

Manual - Videobesök mellan patient och HOSP - Mars 2021

Manual_Videobesök_patient_HOSP_videotolk_april_2022

Manual - Visiba Care avsedd för tolk.  Filen bifogas till bokningen på www.digitaltolk.se

Guide – Digitala vårdmöten Vårdcentralen Halland

Guide - ljud- och bildinställningar i Visiba Care

Film – Digitala vårdmöten

Film – Vad man ska tänka på inför och under ett videobesök, för invånare

Distanskontakt - tillämpningsanvisning

Senast ändrad: