Direkt till innehållet

Visiba Care

Visiba Care är en plattform med olika funktioner för digital kontakt med patienten. Visiba care används i Region Halland för videobesök men håller successivt på att ersättas av Platform24. Avvecklingen sker under våren 2023. Visiba Care består i Region Halland av ingång via app alternativt webbsida för invånaren och ett webbgränssnitt för vårdpersonalen.

Endast appen Halland sjukhus används fortfarande under våren 2023. Apparna Ungdomsmottagningen Halland och Vårdcentralen Halland har redan avvecklats.

Behörighetsbeställning

Beställningar görs via ärende i SD+.

Kontaktuppgifter

Staffan Lückander, Applikationsspecialist Visiba Care

Felanmälan och support:

Via ärende i SD+: Felanmälan Visiba Care

Tfn. 010-476 19 00

Relaterad information

Distanskontakt – Region Halland

Rutiner och manualer

Manual - Videobesök mellan patient HOSP och flera deltagare - Mars 2021

Manual - Videobesök mellan patient och HOSP - Mars 2021

Manual_Videobesök_patient_HOSP_videotolk_april_2022

Manual - Visiba Care avsedd för tolk.  Filen bifogas till bokningen på www.digitaltolk.se

Guide – Digitala vårdmöten Vårdcentralen Halland

Guide - ljud- och bildinställningar i Visiba Care

Film – Digitala vårdmöten

Film – Vad man ska tänka på inför och under ett videobesök, för invånare

Distanskontakt - tillämpningsanvisningSenast ändrad: