Direkt till innehållet

Visiba Care

Visiba Care är en plattform med olika funktioner för digital kontakt med patienten.

Plattformen består av ett webbgränssnitt för vårdgivaren och en app/webbportal för invånaren. Region Halland använder tjänsten för distanskontakt/videomöten och i dagsläget finns 3 appar:

  • Hallands sjukhus
  • Vårdcentralen Halland
  • Ungdomsmottagningen

Behörighets- och väntrumsbeställning

Under pågående Covid 19 ska beställningar göras via förvaltningarnas kontaktpersoner:

  • HS: Digitala samordnare
  • NSVH: Peter Fredriksson
  • PSH: Ulrika Åkesson
  • ADH/HFS: Elisabeth Olsson

Kontaktuppgifter

Anna Thelin, Objektledare

Felanmälan och support:

IT Servicedesk

Tfn. 010-476 19 00

Relaterad information

Distanskontakt – Region Halland

Digitala samordnare

Rutiner och manualer

Distanskontakt - tillämpningsanvisning

Guide – Digitala vårdmöten Hallands sjukhus och Psykiatrin Halland

Guide – Digitala vårdmöten Vårdcentralen Halland

Film – Digitala vårdmöten

Senast ändrad: