Direkt till innehållet

Punktionsmottagning

Öppettider för både bokade patienter och drop-in:

Måndag 13.00–14.30

Onsdag 13.00–14.30

Vi tar emot remisser både från öppen och slutenvård för finnnålspunktion av palpabla resistenser. Remissen finns i VAS under formulär RE14 Cytologi-Allmän.

Patienten kan antingen komma som drop in utan tidsbokning eller komma på inbokad tid.

Drop in tider är enligt ovan och är tillgängligt för alla patienter. Om patienten väljer/rekommenderas gå på drop in anges det i remisstexten.

SVF patienter bör i första hand komma som drop in utan tidsbokning. Ange i remisstexten om patienten kommer som drop in. Om remittenten önskar att patienten ska tidsbokas måste telefonnummer till patienten anges i remisstexten.

Om patienter kommer utanför mottagningstiden bokas de i luckan till nästföljande mottagningstid.

För tidsbokade patienter skickas remiss, så kallas patienten i hemmet. Snabbsvarsmarkera remissen om undersökningen är brådskande.

Inneliggande patienter ska i första hand få tidsbokat besök på punktionsmottagningen. Om patienten är svårt ímmobiliserad kan punktion utföras på vårdavdelning efter telefonöverenskommelse. Gäller även punktion av barn med sedering eller punktion i narkos.

Telefonbokning: 035-13 18 70

Patologi Halland

Besöksadress:

Klinisk Patologi och Cytologi, plan 4, målpunkt H, Hallands sjukhus Halmstad

Telefontider:

Mån–Fre 9–15:30Dokument

Folder Punktionsmottagningen

Senast ändrad: