Direkt till innehållet

Barn, unga och familj

Här kan du som arbetar med barn, unga och familj inom hälso- och sjukvård och/eller inom socialtjänst ta del av material och de överenskommelser som gäller för både regional och kommunal verksamhet.

Länkar

Hälsoundersökningar - BBIC

SIP - samordnad individuell plan

Överenskommelsen om samverkan och om ansvarsfördelning och samordning för insatser till barn och unga 0-18 år med sammansatt psykisk/ psykiatrisk och social problematik

Stärkt skydd för barn och unga - SKLs handlingsplan

Senast ändrad: