Direkt till innehållet

P-IL-6

2009-09-29

Interleukin-6 (IL-6) används för att diagnostisera allvarlig bakteriell infektion. Framför allt används analysen vid misstänkt sepsis hos nyfödda.

Vid infektion stiger IL-6 snabbt. Redan vid symtomdebut syns höga koncentrationer. Efter ett dygn har halten minskat. IL-6 kan därför användas som ett komplement till CRP för att diagnostisera infektioner i ett tidigt skede.

Bedömning av IL-6 resultat hos nyfödda görs av beställande läkare utifrån en beslutsgräns som utarbetats av barnkliniken i Umeå. Där har man funnit att beslutsgränsen för diagnos av misstänkt sepsis hos nyfödda ligger vid ca 300 ng/L.Senast ändrad: