Direkt till innehållet

Forskning i Region Halland

Några viktiga mål för forskning och utveckling är:

 • öka tillgängligheten till, och stärka, support gällande forsknings- och utvecklingsprojekt, riktad mot medarbetarna inom hälso- och sjukvården i Region Halland
 • bidra till att bättre synliggöra resultat av forskning inom medicin, odontologi och hälsa som bedrivs i Region Halland
 • stärka epidemiologisk kartläggning och bevakning i Region Halland, och därigenom leverera bra underlag för folkhälsoarbete

Genom forskning utvecklas ny kunskap. Vi vill väcka intresse kring forskning och utveckling hos medarbetare i Region Halland. Vi erbjuder metodologiskt support till forskningsintresserade medarbetare. Vi erbjuder också kurser i forskningsmetodik.

Tillförordnad FoU-chef

Stefan Lönn

Avdelningschef

Kerstin Fjällman Schärberg

Amir Baigi, tillförordnad avdelningschef

Kontaktpersoner FoU Halland

Björn Agvall

Kontaktperson för Hallands sjukhus samt Ambulans, diagnostik och hälsa

Annelie Malmberg

Kontaktperson för Hallands sjukhus samt Ambulans, diagnostik och hälsa

Håkan Bergh

Kontaktperson för Psykiatrin Halland samt Närsjukvården Halland

Ulrika Bergsten

Kontaktperson för Psykiatrin Halland samt Närsjukvården Halland

Definitioner

Definition av forskning

Forskning syftar till ett systematiskt sätt att söka efter ny kunskap.

Definition av utveckling

Utvecklingsverksamhet är ett systematiskt och metodiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat för att åstadkomma nya metoder eller förbättra redan existerande sådana.

Projektstöd

Vi erbjuder projektstöd genom:

 • Projekthandledning
 • Chefstöd angående studieförfrågningar
 • Litteratursökning
 • Forskarplatser
 • Utbildning
 • Metodologisk rådgivning
 • Projektmedelsansökan
 • Etikprövningar

Researchweb

Researchweb är Region Hallands ansökningssystem för forskningsmedel, supportärenden samt projektdatabas.

Uppdrag FoU

FoU Region Halland

Senast ändrad: