Direkt till innehållet

Forskning i Region Halland

Forskning i Region Halland bedrivs framför allt inom vård och hälsa där FoU Halland är ett stöd och en samverkanspartner för förvaltningar inom Region Halland samt en samverkans- och samarbetspartner för aktörer både regionalt, nationellt och internationellt.

FoU Halland verkar för att stimulera forskning, utveckling, utbildning och innovation i regionen.

Region Hallands forsknings- och utvecklingsprojekt ska bidra till en god och jämlik vård för invånare, öka den vetenskapliga kompetensen hos vårdgivare i Region Halland samt stärka regionens attraktionskraft genom nya innovationer.

Prioriterade områden för forskning och utvecklingsprojekt i Region Halland är:

  • Klinisk patient- och annan verksamhetsnära forskning som stödjer Region Hallands övergripande mål
  • Forskning som stödjer verksamhetens behov och möter hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar
  • Forskning som i synnerhet stimulerar nya forskare och doktorander från olika professioner att ansluta sig till projekt i flerprofessionella team i Region Halland
  • Forskningen bör knyta an till den regionala utvecklingen inom Region Halland med sikte på att skapa den bästa livsplatsen genom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet

FoU-policy

Region Halland har en policy för Forskning och utveckling vars syfte är att forma ett ramverk för Region Hallands långsiktiga engagemang i FoU-frågor samt utgöra inriktning för samtliga förvaltningar och medarbetare i deras fortsatta FoU-arbete till alla hallänningars gagn.

 

 

Magnus Clarin, FoU chef

Marie Karlsson, Utbildningschef

 

Kontakta FoU Halland

Har du frågor och vill komma i kontakt med FoU Halland eller har du en allmän eller specifik FoU-fråga så mejla in till vår funktionsbrevlåda.

 Senast ändrad: