Direkt till innehållet

Suicidprevention

Vårdgivare står ibland inför utmaningen att identifiera och stödja individer i risk för suicid. Denna sida  ger kunskaper och verktyg som behövs för att hälso- och sjukvårdspersonal på ett effektivt och medkännande sätt ska kunna närma sig denna viktiga uppgift. 

Se även underflikarna i vänsterspalten. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Regionala styrande dokument

Regional handlingsplan för suicidprevention

De relevanta regionövergripande rutinerna och processbeskrivningarna inom området hittar du längst ner på sidan.

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Kunskapsguiden: Suicid och suicidprevention

Socialstyrelsen: Suicid och suicidprevention

Förebygga suicid

Strukturerad klinisk bedömning av suicidrisk

 Senast ändrad: