Direkt till innehållet

Livmoderhalscancer (cervix)

Livmoderhalscancer (RCC samverkan)

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion).

Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • ev. företagen utredning
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remiss

Remiss skickas till gynekologisk mottagning Hallands sjukhus eller privat gynekologisk mottagning. Remisskod i VAS: Halmstad: hskkhhstd, Varberg: hskkvvbg, Kungsbacka: hskgynlak

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Det här händer i filterfunktionen

Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, vaginalt ultraljud, cytologi samt biopsi vid synlig förändring.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen
 • histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Koordinatorer

Varberg:  Lottie Källman  0340-481070, Fax: 0340-679258

Kungsbacka: Maria Kinn 0300-56 55 66, Annika Svensson 0300-56 55 24, Fax till mottagningen: 0300-56 53 83

Halmstad: Linda Fälth och Sara Örmgård, 035-13 42 32, Fax: 035-13 66 28

Patientinformation

Inför remiss till gynekolog (filterfunktion), informera om:

 • att det finns anledning att utreda eventuell bakomliggande gynekologisk sjukdom
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.Senast ändrad: