Direkt till innehållet

Förvaring och transport av prover

Förvaring

Analysförteckningen innehåller information om hur provet ska förvaras och transporteras.

Grundregeln är att proven förvaras i kyla i väntan på transport. I transportväskan ska proven hållas kylda med hjälp av frysklampar. För bakteriologiska odlingsprov kan förändringar i bakteriefloran ske snabbt efter provtagningen. Dessa förändringar sker långsammare i kyla.

Observera att blododlingsflaskor och Quantiferonprov skall förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Transport

Transporttiden, tidpunkt från provtagning till att provet når laboratoriet, skall hållas så kort som möjligt och bör inte överstiga 1 dygn.

Packa provet rätt

Provet ska packas på ett sådant sätt att smitta inte kan spridas under transporten eller vid uppackningen. Se till att alla korkar är ordentligt stängda och använd transporthylsor och / eller transportväskor.

Provtagningskärlens utsida och remisserna får under inga omständigheter förorenas med provmaterial.

Prov kan transporteras med bil, post eller direkt överlämning. Prover som transporteras inom Sverige regleras av internationella och nationella bestämmelser.

Packa provet rätt - Folkhälsomyndigheten

 Senast ändrad: