Direkt till innehållet

Stödjande dokument

Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland (Hallands vårdprogram för demens) är en länsgemensam modell med regionala riktlinjer vid demenssjukdom. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.

Annas led för en trygg och säker demensvård i Halland (Hallands vårdprogram för demens)

Vården ska bygga på ett nära samarbete mellan de olika vårdgivarna.Senast ändrad: