Direkt till innehållet

Myeloproliferativa neoplasier

Misstanke

Följande värden kan utgöra underlag för misstanke, om bestående förhöjda ( > 3 månader) och vid samtidig frånvaro av annan rimlig förklaring:

 • Hematokrit (EVF) > 0,48 för kvinnor och > 0,49 för män
 • Hemoglobin (Hb) > 160 g/L för kvinnor, > 165 g/L för män
 • Trombocyter (TPK) > 450 x 109/L

Vid misstanke ska följande kontrolleras i syfte att utröna om kriterier för välgrundad misstanke föreligger alternativt talar för annan rimlig förklaring.

 • Tidigare eller aktuell tromboembolisk händelse, framför allt upprepade tromboser eller enskild ovanlig trombos

- Lokal för och typ av trombos

- Tidpunkt för trombos

 • Fysikaliskt status; särskilt hjärt- och lungauskultation, bukpalpation och saturation.
 • Blodstatus; erytrocytvolymfraktion, hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter, blodkroppskonstanter (t.ex. MCV)
 • CRP
 • Ferritin
 • S-erytropoetin
 • Uppgift om rökvanor, läkemedel och ev. annat substansintag (t.ex. alkohol, anabola steroider)

För ytterligare information om tidig utredning och differentialdiagnostik hänvisas till det nationella vårdprogrammet för MPN, kapitel 6 Symtom och tidig utredning.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • Hemoglobin (Hb) > 190 g/L
 • Hematokrit (EVF) > 0,55 för män, > 0,52 för kvinnor som ensamt fynd
 • Hematokrit (EVF) > 0,48 för kvinnor och >0,49 för män tillsammans med minst ett av följande: – Tromboembolisk händelse inom det senaste året – LPK > 12,5 x 109/L och/eller TPK > 450 x 109/L – S-erytropoetin nedom eller i det lägre normalintervallet – Lågt ferritin
 • Trombocyter (TPK) > 1000 x 109/L som ensamt fynd
 • Trombocyter (TPK) > 450 x 109/L tillsammans med minst ett av följande: – Tromboembolisk händelse inom det senaste året – LPK > 12,5 x 109/L utan annan uppenbar orsak – Bestående förhöjt värde ( > 3 månader ) utan hållpunkter för reaktiv trombocytos.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Remiss skickas till hemotologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsmedhhema, Varberg: hsmedvhema

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla (välgrundad misstanke) ska innehålla

anamnes, ange särskilt

- symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

- företagen utredning inklusive provsvar för blodstatus, CRP, ferritin och S-erytropoetin

- allmäntillstånd och samsjuklighet (framför allt uppgift om hjärt-/lungsjukdom)

- tidigare sjukdomar och behandlingar

- rökvanor

- läkemedel och ev. annat substansintag

 • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad:

Fax: 010-4891416, tfn 035-174544

Varberg:

Telefon: Eva-Lisa Larsson 0340-48 16 90, Marianne Berntsson 0340-48 16 90,

Fax:0340-48 04 98

Patientinformation

Informera om:

att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen

att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

att sjukvården ofta ringer från numret 010-184 80 04.

 

 

Senast ändrad: