Direkt till innehållet

Myeloproliferativ neoplasi

Myeloproliferativ neoplasi (RCC samverkan)

Remiss

Remiss skickas till hemotologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsmedhhema, Varberg: hsmedvhema

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla (välgrundad misstanke) ska innehålla

anamnes, ange särskilt

- symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke

- företagen utredning inklusive provsvar för blodstatus, CRP, ferritin och S-erytropoetin

- allmäntillstånd och samsjuklighet (framför allt uppgift om hjärt-/lungsjukdom)

- tidigare sjukdomar och behandlingar

- rökvanor

- läkemedel och ev. annat substansintag

  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
  • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad:

Fax: 010-4891416, tfn 035-174544

Varberg:

Telefon: Eva-Lisa Larsson 0340-48 16 90, Marianne Berntsson 0340-48 16 90,

Fax:0340-48 04 98

Patientinformation

Informera om:

att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen

att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

att sjukvården ofta ringer från numret 010-184 80 04.

 

 Senast ändrad: