Direkt till innehållet

Ischemi

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationell riktlinje Hjärtsjukvård

 

Regionala styrande dokument

Regional processbeskrivning

Den regionala processbeskrivningen beskriver hur vi arbetar tillsammans för att bättre skapa värde för dem vi är till för, vem som gör vad och helst i vilken ordning något görs i en process. Beskrivningen ska ha den detaljeringsgrad som skapar förståelse för processen och helheten utan att förlora sig i detaljer. Detaljerna och Hur ligger istället i de eventuellt kopplade rutinerna.

Regional process Kärlkramp

 

Regionala vårdriktlinjer

En regional vårdriktlinje är en regional tillämpning för Region Halland utifrån kunskapsstöd så som nationella vårdprogram/riktlinjer, sjukvårdsregionala vårdprogram/riktlinjer eller vetenskap och beprövad erfarenhet.Hjärta - Akut koronart syndrom (AKS)

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg, Akutkliniken Hallands sjukhus, Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2020-09-14 16:15:08
Granskare:7443;#Buchebner David HS MED;#2741;#Bentley Louise HS;#5441;#Osvald Gustafsson Eva HS MED
Huvudförfattare: Pontu00e9n Johan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:Remisser till arbets-EKG vid hjärtmottagningen HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-02-15 15:18:42
Granskare:
Huvudförfattare: Söderlind Jacob HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS MED
Kapitel:

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. De riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd.

Terapirekommendationer - Kranskärlsjukdom

 

Stödjande dokument

Att tänka på vid ljumskpunktion - Patientinformation

 

Processledare:

Markus Lingman

Senast ändrad: