Direkt till innehållet

Ischemi

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Regional processbeskrivning

Den regionala processbeskrivningen beskriver hur vi arbetar tillsammans för att bättre skapa värde för dem vi är till för, vem som gör vad och helst i vilken ordning något görs i en process. Beskrivningen ska ha den detaljeringsgrad som skapar förståelse för processen och helheten utan att förlora sig i detaljer. Detaljerna och Hur ligger istället i de eventuellt kopplade rutinerna.

Se styrande dokument längre ner på sidan

 

Regionala vårdriktlinjer

En regional vårdriktlinje är en regional tillämpning för Region Halland utifrån kunskapsstöd så som nationella vårdprogram/riktlinjer, sjukvårdsregionala vårdprogram/riktlinjer eller vetenskap och beprövad erfarenhet.

Se styrande dokument längre ner på sidan

 

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. De riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd.

Terapirekommendationer - Kranskärlsjukdom

Stödjande dokument

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Nationell riktlinje Hjärtsjukvård

 

Processledare:

Markus Lingman

Regional processbeskrivning

Kärlkramp (Stabil angina pectoris)
Titel: Kärlkramp (Stabil angina pectoris)
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2022-03-14
Huvudförfattare: Pontén Johan HS MED
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjärt- och kärlsjukdomar
Medicinsk term: Ischemisk hjärtsjukdom
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Hjärtinfarkt
Titel: Hjärtinfarkt
Typ: Processbeskrivning
Publicerad: 2021-10-03
Huvudförfattare: Pontén Johan HS MED
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjärt- och kärlsjukdomar - Ischemi
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Regionala vårdriktlinjer

Hjärta - Akut koronart syndrom (AKS)
Titel: Hjärta - Akut koronart syndrom (AKS)
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Pontén Johan HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Akutkliniken Hallands sjukhus - Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord: Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Områdeschef

Hjärta - Angina pectoris - Remiss till Hjärtmottagningarna i Halland
Titel: Hjärta - Angina pectoris - Remiss till Hjärtmottagningarna i Halland
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2020-12-14
Huvudförfattare: Pontén Johan HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Områdeschef

Hjärta - Sekundärprevention vid koronarsjukdom (Riktlinjer för hjärtmottagningarna Hallands sjukhus
Titel: Hjärta - Sekundärprevention vid koronarsjukdom (Riktlinjer för hjärtmottagningarna Hallands sjukhus
Typ: Vårdriktlinje
Publicerad: 2021-12-03
Huvudförfattare: Pontén Johan HS MED
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka
Nyckelord:
Medicinsk term: Hjärta och kärl
Fastställare: Områdeschef

Senast ändrad: