Direkt till innehållet

Influensa

Om sjukdomen

Influensa är ett luftvägsvirus som återkommer regelbundet varje vintersäsong. Influensa sprids via aerosol, dropp- eller kontaktsmitta och typiska symtom är hög feber, frossa, muskelvärk och torrhosta. Barn kan uppleva mer symtom från halsen än vuxna och de kan få kräkningar och diarré.

Smittsamheten börjar redan dygnet före symtomdebut och är som högst när man är som sjukast. Man bedöms vara smittsam så länge man har feber. Inkubationstiden är oftast mellan ett och tre dygn.

Alla blir inte svårt sjuka av influensa. Många misstar sannolikt infektionen för en vanlig förkylning, men enstaka patienter kan bli allvarligt sjuka. Det gäller framförallt patienter med underliggande riskfaktorer. Sekundärinfektioner vid influensa är en vanlig orsak till ett allvarligare förlopp.

Det finns fyra olika influensatyper. De varianter som orsakar den typiska sjukdomsbilden är Influensa A och B, vilket också är de varianter som ingår i influensadiagnostiken. Influensa C orsakar mild sjukdom och Influensa D har aldrig påvisats hos människa, men är vanlig hos boskap.

Influensavirus förändrar sig något från säsong till säsong och därför kan man insjukna igen. När det kommer ett nytt influensavirus saknar många människor immunitet och viruset kan då spridas lätt och orsaka större sjuklighet och utvecklas till en pandemi. Spanska sjukan (1918), Asiaten (1957) och Hong kong-pandemin (1968) är exempel på pandemisk influensa som inträffat det senaste seklet.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Informera patienten om provsvaret. Patienter med underliggande riskfaktorer kan vara i behov av behandling, se Terapirekommendationer samt rutin nederst på sida.

Smittspårning och åtgärder

Generellt ingen smittspårning. På SÄBO eller i annan skör miljö kan kartläggning av exponerade, med syftet att identifiera personer som bör sättas in på tidig behandling, vara aktuell.

Vaccin

Säsongsvaccin rekommenderas till personer som tillhör en medicinsk riskgrupp för svår sjukdom. Vaccinet ges vanligen oktober-december. Se Terapirekommendationer och Vaccination mot influensa.

Klinisk anmälan i SmiNet

Anmälningspliktig endast från laboratoriet.

Kostnadsfrihet

Vaccination mot influensa är kostnadsfritt för riskgrupper i Halland enligt regionalt beslut.

Länkar

Sjukdomsinformation om influensa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot influensa — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rutin

Senast ändrad: