Direkt till innehållet

Broschyrer och rapporter – Beställ eller ladda ner

Här kan du beställa eller ladda ner trycksaker – broschyrer, affischer, foldrar med mera.

1177 Vårdguiden

1177 Tema Barn och Tema gravid – klistermärke 
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2011
Beskrivning: Råd, information och filmer om graviditet, barn och familjeliv.
Beställ

1177 Tema cancer – affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Cancer. Ett ord. Tusen reaktioner.
Ladda ner
Beställ

1177 Tema cancer – kontaktkort
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Cancer. Ett ord. Tusen reaktioner.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – affisch för blivande föräldrar
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: 1177 Vårdguiden – en affisch där målgruppen är blivande föräldrar. Att sätta i väntrummet hos t.ex. Kvinnohälsovården. A3-format.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – affisch för skolbarn
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: 1177 Vårdguiden – en affisch där målgruppen är skolbarn. Att sätta i väntrummet hos t.ex. skolsköterskor. A3-format.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – affisch för småbarnsföräldrar
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: 1177 Vårdguiden – en affisch där målgruppen är småbarnsföräldrar. Att sätta i väntrummet hos t.ex. BVC. A3-format.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – affisch för tandvården
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: 1177 Vårdguiden – en affisch att sätta i väntrummet hos tandvårdskliniker. A3-format.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – affisch för ungdomar
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: 1177 Vårdguiden – en affisch där målgruppen är ungdomar. Att sätta i väntrummet hos t.ex. ungdomsmottagningen. A3-format.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – affisch generell
Beskrivning: Att användas på vårdcentraler och mottagningar för att berätta om 1177 Vårdguidens möjligheter.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – din kontakt med vården dygnet runt – folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: 1177 Vårdguiden – Din trygghet dygnet runt. Folder på sex sidor.
Beställ

1177 Vårdguidens e-tjänster – affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: Kontakta 1177 Vårdguiden via internet. A3-format.
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguidens e-tjänster – kontaktkort
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Kontakta din vårdcentral/mottagning, läs din journal, se dina läkemedel, förnya recept, boka tid genom att logga in på www.1177.se
Ladda ner
Beställ

1177 Vårdguiden – webbtidbokning

Informationskort om webbtidbokning
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Informationskort om webbtidbokning att dela ut till patienter.
Beställ

 

Affisch webbtidbokning – allmän
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Affisch i A3 om webbtidbokning.
Beställ

Affisch webbtidbokning – provtagning
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Affisch i A3 om webbtidbokning anpassad för mottagningen för provtagning.
Beställ

Affisch webbtidbokning – ”lugn och ro”
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Affisch i A3 om webbtibokning med budskap om att sköta sina tider i lugn och ro.
Beställ

Högkostnadsskydd och frikort

Broschyr Högkostnadsskydd och frikort för öppenvård
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Folder med patientinformation kring hantering av högkostnadsskydd och frikort. Foldern innehåller information som ska göra patienten trygg i hur det elektroniska högkostnadsskyddet fungerar såväl inom Halland som utanför Hallands gränser och vid besök hos privata vårdgivare. I foldern står också vart patienten kan vända sig vid frågor.
Uppdaterad: 2018
Ladda ner
Beställ

Patientavgift

Patientavgifter – affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Information om patientavgifter i vården, 2019.  Affisch i A3-format.
Ladda ner
Beställ

Vaccination

Affisch – Vaccinera dig inför en lyckad utlandsresa
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Affisch resevaccination – Vaccinera dig inför en lyckad utlandsresa
Beställ

Affisch – A3 Rotavirus – Vi erbjuder vaccination mot vanligaste orsaken till magsjuka
Utgivare: Region Halland
Utgivning: 2019
Ladda ner
Beställ

Fotografering

Fotografering förbjuden – Affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2013
Beskrivning: A3-affisch om vad som gäller för fotografering i lokaler där patienter befinner sig. Sätts lämpligen upp i väntrum och liknande.
Beställ

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar på säbo – Affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Ladda ner
Beställ

Visa legitimation

Vänligen visa legitimation – Affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Affisch i A3 om varför du behöver legitimera dig när du besöker vården.
Beställ

Vänligen visa legitimation – ”Skylt”
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: ”Skylt” i grövre papper att ha vid reception och kassadisk. Texten Visa legitimation står även på engelska. Formatet är A6 och passar att ha i en plexiram.
Beställ

Digital barnhälsovårdsjournal

Digital barnhälsovårdsjournal – affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Affisch till väntrum: Barnhälsovården inför ett nytt journalsystem – vi ber om överseende om detta medför förseningar.
Ladda ner
Beställ

Barn och föräldrar

Att prata med barn – Folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Foldern är tänkt som en hjälp och ett stöd till föräldrar och andra vuxna runt barn och unga med en förälder/vårdnadshavare som är sjuk.  Där finns en kort beskrivning av barns utveckling, deras olika sätt att reagera samt hur man kan underlätta för barnen. Vikten av att barn informeras och får vara delaktiga lyfts fram.
Ladda ner
Beställ

Vänta barn – folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Informationsfolder som delas ut till gravida av Kvinnohälsovården.
Ladda ner

Psykiatri

Kvalitetsregister– för patientens bästa, folder – Psykiatrin Halland
Utgivare: Psykiatrin Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika mottagningar och vårdavdelningar runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Ju fler som deltar, desto bättre resultat.
Ladda ner
Beställ

Om adhd
Utgivare: Psykiatrin Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Information till patienter och närstående om adhd. Fakta, symtom, behandling, att leva med adhd samt råd till närstående. Kontaktuppgifter till patientorganisationer.
Ladda ner
Beställ

Om autism
Utgivare: Psykiatrin Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Information till patienter och närstående om autism och närliggande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fakta, symtom, träning, att leva med autism samt råd till närstående. Kontaktuppgifter till patientorganisationer.
Ladda ner

Om depression
Utgivare: Psykiatrin Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Information till patienter och närstående om depression. Fakta, symtom, behandling, hur man förebygger samt råd till närstående. Kontaktuppgifter till patientorganisationer.
Ladda ner
Beställ

Om psykossjukdomar
Utgivare: Psykiatrin Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Information till patienter och närstående om schizofreni och andra psykossjukdomar. Fakta, symtom, behandling samt råd till närstående. Kontaktuppgifter till patientorganisationer.
Ladda ner

Om tankar på självmord
Utgivare: Psykiatrin Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Information till patienter och närstående om självmord och hur man kan förebygga (suicidprevention). Fakta, behandling, att förebygga, råd till närstående samt stöd i krissituation. Kontaktuppgifter till stödorganisationer.
Ladda ner
Beställ

Sjukresor – ambulans

Ambulant bedömning – Affisch
Utgivare: Region Halland, ambulanssjukvården
Utgivningsår: 2011
Beskrivning: A3-affisch om ”Ambulant bedömning” – ett utvecklat samarbete mellan ambulanssjukvården och Vårdval Halland.
Ladda ner
Beställ

Ambulant bedömning – folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2013 februari (första utgåvan 2012)
Beskrivning: Det nya arbetssättet Ambulant bedömning har visat sig fungera mycket bra. I denna folder (4 sidor, A5-format) finns information om projekt Ambulant bedömning.
Uppdaterad version februari 2013, inkl kort resultatdel.
Ladda ner
Beställ

Sjukresor – broschyr
Utgivare: Region Halland – Sjukresor Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Här hittar du reglerna för sjukresor i Halland.
Ladda ner
Beställ

Tidtabell sjukresor
Utgivare: Sjukresor Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Tidtabell för sjukresa i Halland (Gäller fr.o.m. 8 januari 2018)
Ladda ner

Tandvård

Bevara munhälsan och må bättre
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Broschyr med råd och tips för en god munhälsa för den lite äldre patienten.
Ladda ner
Beställ

Om tandvårdsstöd
Utgivare: Region Halland – Tandvård
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Information om tandsvårdsstöd i Region Halland.
Ladda ner

Frisktandvård – minifolder
Utgivare: Region Halland
Beskrivning: Minifolder i A6-format om Frisktandvård.
Beställ

Folder Rocka munnen
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Folder med information till föräldrar om spelet Rocka munnen. Spelet som gör tandborstningen roligare för både vuxna och barn.
Beställ

Individ och familj

Våld i nära relationer – information till våldsutsatta – Folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Informationsbroschyr till våldsutsatta. Broschyren innehåller råd och stöd samt kontaktuppgifter dit du kan vända dig för hjälp och stöd i Halland. (Kan med fördel placeras i väntrum eller inne på patienttoaletter.)
Ladda ner
Beställ

Våld i nära relationer – information till våldsutövare – Folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Informationsbroschyr till våldsutövare. Här finns råd och stöd till dig som misstänker att du utsätter någon i din närhet för våld, hot eller annat nedvärderande beteende. Längst bak finns information om vart du kan vända dig för hjälp och stöd i Halland.
Ladda ner
Beställ

Våld i nära relationer – information till anhöriga – Folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Denna folder riktar sig till dig som är anhörig till någon som utsätts för våld i sin relation. Den innehåller information om vad du som anhörig kan göra för att hjälpa samt vart du kan vända dig för hjälp och stöd i Halland.
Ladda ner
Beställ

Äldre

Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: ”Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland” är en länsgemensam modell för regionala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Halland. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.
Ladda ner

Annas och Lars hälsa
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2013
Beskrivning: Annas och Lars hälsa innehåller dels en modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök, dels en samverkansmodell för hur kvalitetsregistret Senior alert ska användas och kommuniceras mellan vårdgivarna. Modellerna utgör en första plattform för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete i Halland kring förebyggande vård inom äldreområdet.
Ladda ner

Steg för steg
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: ”Steg för steg – för en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen” är en arbetsmodell för äldreomsorgen, som kan vara ett stöd i arbetet med det sociala innehållet.
Målgrupp: personal, arbetsledare, politiker samt övriga som verkar inom eller för äldreomsorgen.
Ladda ner

Asylsökande

Informationsblad ”Så söker du vård i Halland” (flera språk)
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Informationsblad om hur man söker vård i Halland och vilka regler och rättigheter som gäller för den som asylsökande. Finns på svenska, engelska, arabiska, dari (persiska), romani, somaliska och tigrinja att ladda ner här och skriva ut.
Ladda ner

Affisch asylsökande – så söker du vård i Halland (engelska)
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Affisch som riktar sig till asylsökande med information om hur man söker vård i Halland och vilka regler och rättigheter som gäller. Affischen är på Engelska.
Ladda ner
Beställ

Övriga foldrar

Att få ett cancerbesked – folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Den här broschyren är till dig som har fått ett cancerbesked och till dig som är närstående. Broschyren är tänkt att ge en första information efter beskedet. Materialet är framtaget av 1177 Vårdguiden som är landstingens och regionernas gemensamma tjänst om hälsa och sjukvård.
Ladda ner
Beställ

Att läcka urin eller kissa på sig – information om urinläckage
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla. Kvinnor drabbas mest. Det kan vara förödande för många och påverka det dagliga livet i allra högsta grad. I denna broschyr kan du läsa om inkontinens och vilken hjälp som finns att få.
Ladda ner
Beställ

Patientnämnden Halland – Folder
Beskrivning: På patientnämndens kansli arbetar handläggare som svarar på frågor och tar emot synpunkter på den vård och behandling som ges av Region Halland och Hallands kommuner. Patientnämnden i Halland har ett gemensamt telefonnummer för hela länet 020-42 20 30
Ladda ner
Beställ

Så får du rätt bedömning och rehabilitering när du blir sjukskriven
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2016
Beskrivning: Här får du veta vilken information som måste finnas i ditt läkarintyg för att Försäkringskassan ska kunna bedöma din rätt till sjukpenning och ditt behov av rehabilitering.
Ladda ner
Beställ

Din väg tillbaka
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Så fördelas ansvaret vid din sjukskrivning
Ladda ner
Beställ

Är du anhörig?
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: En litet häfte med information och kontaktuppgifter om anhörigstöd i Halland.
Ladda ner
Beställ

Handböcker

Handbok – vid oro och vid misstanke (2014)
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Denna handbok ersätter ”Handbok vid misstanke om” som funnits sedan 2010. Syftet med handboken är att bidra till ökad kunskap samt visa på former för hur ett bra samarbete kan byggas upp mellan de olika verksamheterna och mellan verksamheterna och familjerna. Handboken ska underlätta framtagandet av egna verksamhetsspecifika riktlinjer, målgruppen är all personal som arbetar med barn och unga i Halland.
Ladda ner

Handbok – våld i nära relationer
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten. Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.
Ladda ner
Beställ

Rapporteringsstöd för baspersonal
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symptom hos patient, utifrån SBAR.
Ladda ner

Lathundar och foldrar

Ditt läkarintyg – folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: En folder som beskriver den nya e-tjänsten ”Mina intyg”, som kan nås via 1177.se . Foldern är avsedd för patienter och kan gärna överlämnas av läkaren till patienten i samband med sjukskrivning av patient. I foldern kan patienten läsa om hur e-tjänsten ”Mina intyg” fungerar. Det går även bra att lägga några ex av foldern i väntrummet.
Format: A5.
Ladda ner
Beställ

Läkarintyg via Webcert/Intygstjänsten
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Beskrivning: Ett litet inplastat kort som kortfattat beskriver hur det går till när läkaren via nya Webcert/Intygstjänsten sänder läkarintyg till Försäkringskassan och patienten är delaktig via ”Mina intyg”. Kortet är avsett för läkare. Format: 75 x 140 mm.
Ladda ner
Beställ

Definition av Vårdrelaterad infektion (inplastat kort)
Utgivare: Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus, Region Halland.
Utgivningsår: 2013
Beskrivning: Inplastat kort ”Definition av Vårdrelaterad infektion”. Formatet 80×145 mm är anpassat för att rymmas i läkares/förskrivares bröst- eller benficka. Kortet är ett stöd i arbetet med det så kallade Infektionsverktyget (it-stöd för uppföljning och registrering av bl a antibiotikaförskrivning och vårdrelaterade infektioner).
Pris: Ingen kostnad tas ut för kortet, för personal inom Region Halland. (Även enstaka exemplar utanför länet kan erhållas utan kostnad).
Ladda ner
Beställ

Blodtryckskort
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Blodtryckskort för mätning och uppföljning av blodtryck.
Beställ

Akutlistan – Anafylaxi på BVC
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Inplastat blad som beskriver åtgärder vid anafylaxi grad 1-3 hos barn under 6 år
Beställ

Levnadsvanor

Affisch – 12 sätt att minska risken för cancer
Utgivare: RCC Väst
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Affisch med råd om hur det går att minska risken att drabbas av cancer, med utgångspunkt från WHO:s europeiska kodex.
Ladda ner
Beställ

Affisch – Bra val i vardagen
Utgivare: RCC Väst i samarbete med hälsoguider i Göteborgs stad
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Affisch med budskap om hälsosamma matvanor som tillsammans med fysisk aktivitet och en hälsosam kroppsvikt kan bidra till att minska risken att drabbas av cancer.  Mer information finns på Livsmedelsverket hemsida.
Ladda ner
Beställ

Affisch – Hur mycket socker äter och dricker du?
Utgivare: Stockholms läns landsting
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Affischen illustrerar exempel på vanliga livsmedel med information om dess naturliga innehåll av socker och/eller tillsatt socker. Rekommendationen att dricka vatten är också ett av huvudbudskapen. I pratbubblor finns budskapet översatt till engelska, somaliska, arabiska, turkiska och persiska. Handledning till affischen.
Ladda ner
Beställ

Affisch – positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet (gravid)
Utgivare: Västra Götalandsregionen
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Affisch i A3-format som beskriver positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet för den gravida kvinnan.
Ladda ner
Beställ

Aktivitetskatalog Falkenberg 2019
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Aktivitetskatalogen är ett stöd till den som förskriver fysisk aktivitet på recept och visar ett urval av aktiviteter i respektive kommun. Ett särskilt receptflöde ska användas vid förskrivning av aktiviteter på nivå 1 (subventionerade aktiviteter för patienten). Här finns mer information om Region Hallands riktlinjer för FaR.
Ladda ner
Beställ

Aktivitetskatalog Halmstad 2019
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Aktivitetskatalogen är ett stöd till den som förskriver fysisk aktivitet på recept och visar ett urval av aktiviteter i respektive kommun. Ett särskilt receptflöde ska användas vid förskrivning av aktiviteter på nivå 1 (subventionerade aktiviteter för patienten). Här finns mer information om Region Hallands riktlinjer för FaR.
Ladda ner
Beställ

Aktivitetskatalog Hylte 2019
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Aktivitetskatalogen är ett stöd till den som förskriver fysisk aktivitet på recept och visar ett urval av aktiviteter i respektive kommun. Ett särskilt receptflöde ska användas vid förskrivning av aktiviteter på nivå 1 (subventionerade aktiviteter för patienten). Här finns mer information om Region Hallands riktlinjer för FaR.
Ladda ner
Beställ

Aktivitetskatalog Kungsbacka 2019
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Aktivitetskatalogen är ett stöd till den som förskriver fysisk aktivitet på recept och visar ett urval av aktiviteter i respektive kommun. Ett särskilt receptflöde ska användas vid förskrivning av aktiviteter på nivå 1 (subventionerade aktiviteter för patienten). Här finns mer information om Region Hallands riktlinjer för FaR.
Ladda ner
Beställ

Aktivitetskatalog Laholm 2019
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Aktivitetskatalogen är ett stöd till den som förskriver fysisk aktivitet på recept och visar ett urval av aktiviteter i respektive kommun. Ett särskilt receptflöde ska användas vid förskrivning av aktiviteter på nivå 1 (subventionerade aktiviteter för patienten). Här finns mer information om Region Hallands riktlinjer för FaR.
Ladda ner
Beställ

Aktivitetskatalog Varberg 2019
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Aktivitetskatalogen är ett stöd till den som förskriver fysisk aktivitet på recept och visar ett urval av aktiviteter i respektive kommun. Ett särskilt receptflöde ska användas vid förskrivning av aktiviteter på nivå 1 (subventionerade aktiviteter för patienten). Här finns mer information om Region Hallands riktlinjer för FaR.
Ladda ner
Beställ

AUDIT – stöd för tolkning
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Stöd för tolkning av AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Finns endast för nedladdning.
Ladda ner

AUDIT Test
Utgivare: World Health organisation (WHO)
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)
Med AUDIT kan du snabbt och enkelt identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret kan användas för självskattning eller som underlag för samtal med patienten.  Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det har översatts och bearbetats för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset i Stockholm. Finns endast för nedladdning.
Ladda ner

Fri från tobak i samband med operation
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Broschyr med råd och information till patienten om tobaksstopp inför operation.
Ladda ner
Beställ

Guide för goda levnadsvanor
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014 (uppdaterad 2017)
Beskrivning: Broschyr där du kan läsa om sambanden mellan hälsa, levnadsvanor och livsstil. Här finns också tips om vad du själv kan göra för att påverka din hälsa i en positiv riktning, och vart du kan vända dig för att få stöd. Är avsedd för patienter och kan läggas i väntrum m.m.
Ladda ner
Beställ

Guide för goda levnadsvanor – affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Ladda ner
Beställ

Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Ett stöd för dig som dokumenterar/dikterar arbetet med levnadsvanor i VAS. För utförlig information se VAS-hjälpen alt. VAS-manual för levnadsvanor eller Fysisk aktivitet på recept.
Ladda ner
Beställ

Lathund för Tobaksfri operation
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Lathund i fickformat enligt rutin för Tobaksfri operation. Stöd för dig som dokumenterar och/eller dikterar tobaksvanor och tobaksrådgivning i VAS.
Ladda ner
Beställ

Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2013
Beskrivning: Frågeformulär avsett att använda som diskussionsunderlag för samtal om levnadsvanor. En enkel version för utskrift finns för nedladdning till höger.
Ladda ner
Beställ

Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor – stöd för tolkning
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Stöd för tolkning av Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor. Finns endast för nedladdning.
Ladda ner

Guldkorn – i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa
Utgivare: Svenska Läkaresällskapet
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Manual för personal som tar upp viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter med psykisk ohälsa, oavsett var kontakten sker. Manualen kan användas inom psykiatri och  närsjukvård, men även inom andra vårdområden.
Ladda ner
Beställ

Aktivitetsdagboken – håll koll på din målsättning och dina aktiviteter
Utgivare: Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen och Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Aktivitetsdagbok för patienter som fått råd om ökad fysisk aktivitet och/eller fysisk aktivitet på recept.
Ladda ner
Beställ

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling
Utgivare: Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen och Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Broschyr till patienter om de positiva hälsoeffekter fysisk aktivitet medför, samt vad det innebär som medicinsk behandling.
Ladda ner
Beställ

Solens fram- och baksida
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Vykort med solråd att dela ut.
Ladda ner
Beställ

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Broschyr med allmänna råd och tips till patienter som vill sluta med tobak.
Ladda ner
Beställ

Läkemedel

Folder om läkemedelsgenomgångar för vård- och omsorgspersonal
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2012
Beskrivning: Varför läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat stort de senaste två decennierna. Med nya läkemedel och behandlingsprinciper har vi större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar, men läkemedelsbehandling innebär också risker. 10 – 30 procent av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar.
Ladda ner
Beställ

Terapirekommendationer 2019
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Terapirekommendationer är de rekommendationer gällande läkemedel som läkemedelskommitténs terapigrupp reviderar en gång om året. Den innehåller även rekommenderade läkemedel. Terapirekommendationerna  finns i digital form på vårdgivarwebben.
Ladda ner

Rekommenderade läkemedel läkare
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Rekommenderade läkemedel  läkare är en liten bok med alla rekommenderade läkemedel som finns med i Terapirekommendationer.
Ladda ner
Beställ

Rekommenderade läkemedel sjuksköterskor
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Rekommenderade läkemedel sjuksköterskor är en liten bok med de rekommenderade läkemedel  som är rekommenderade för sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Ladda ner
Beställ

Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2017
Beskrivning: Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen.
Ladda ner
Beställ

Affisch A3 generiskt utbyte
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Affisch i storlek A3 med information om generiskt utbyte på apoteken.
Beställ

Folder om generiskt utbyte
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Folder med information om generiskt utbyte på apoteken.
Beställ

Vårdval Halland

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag Vårdval Halland närsjukvård
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i närsjukvården
Ladda ner

Vårdval Halland Bilaga IT-tjänster
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2015
Ladda ner

Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i den specialiserade öppna hälso- och sjukvården
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2019
Beskrivning: Uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag för vårdval i den specialiserade öppna hälso- och sjukvården.
Ladda ner

Patientuppgifter

Dina personuppgifter i våra vårdregister – folder
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Folder för patienter med information om hur Region Halland behandlar personuppgifter i vårdregister. Obs! Detta material kan enbart beställas av Region Hallands egna verksamheter – ej av privata vårdgivare.
Beställ

Dina personuppgifter i våra vårdregister – affisch
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: A3-affisch om hur Region Halland behandlar personuppgifter, hänvisar till folder med mer information. Obs! Detta material kan enbart beställas av Region Hallands egna verksamheter – ej av privata vårdgivare.
Beställ

Projektstyrning

Projektstyrningsmodell
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2018
Beskrivning: Region Hallands ledning har satt som mål att all projekthantering ska ske enligt Region Hallands projektstyrningsmodell. Genom en enhetlig modell för hur vi bedriver projekt i vår organisation förväntas en höjd projektmognad, det vill säga att de projekt som genomförs arbetar mot regionens övergripande mål, har hög kvalitet, uppfyller projektmålen inom utsatt tid, följer budget och, inte minst, resulterar i nytta för Region Halland och Halland. Projektstyrningsmodellen med tillhörande mallar underlättar ditt projektarbetet och säkerställer kvalitet och dokumentation.
Ladda ner
Beställ

Regionguiden

Regionguiden
Utgivare: Region Halland
Utgivningsår: 2014
Beskrivning: Din guide till Region Halland. Vart fjärde år väljs regionens högsta beslutande församling, regionfullmäktige. Regionguiden är i första hand gjord som vägledning för nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Förhoppningsvis är den även till nytta för övriga politiker, tjänstemän, skolor, organisationer och andra med intresse för hur regionen fungerar. Regionguiden tar upp regionens verksamheter och organisation. Därefter följer en beskrivning av arbetet i regionfullmäktige. Slutligen lyfts några viktiga områden för den enskilde fullmäktigeledamoten.
Ladda ner
Beställ

 

 

Om innehållet
Senast ändrad: