Direkt till innehållet

Broschyrer och rapporter – beställ eller ladda ner

Här kan du beställa eller ladda ner trycksaker - broschyrer, affischer, foldrar med mera. OBS! När du klickar för att ladda ner eller beställa skapas ett mejl, där du kan fylla i din beställning. Därför kommer det visas en dialogruta som frågar om du vill öppna mejlprogrammet på din dator, exempelvis Outlook, så att du kan mejla broschyrbestallningen@regionhalland.se.

Behandlingsrekommendationer

Broschyr - Behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvård.

Beställ.

Smitta - gå inte in

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Skylt med enkla symboler som ska vägleda personer med misstänkt smitta att inte gå direkt in i vårdens lokaler utan i stället först ta kontakt med personal för att minska risken för smittspridning i verksamheterna.

Ladda ner

Besöksregler

Affischer om besöksregler

Utgivare: Region Halland

Beskrivning: En affisch för vårdcentraler och mottagningar och två varianter för avdelningar, om gällande besöksregler.

Utgivningsår: 2021

Affisch besöksregler - vårdcentraler och mottagningar

Ladda ner

Beställ

Affisch besöksregler - vårdavdelningar

Ladda ner

Beställ

Affisch 2 besöksregler - vårdavdelningar

(För avdelningar som inte behöver begränsa antalet besökare till max två.)

Ladda ner

Beställ

 

Besöksrestriktioner vid smittutbrott

Utgivare: Region Halland

Beskrivning: Affischer för mottagningar och avdelningar som infört tillfälliga besöksrestriktioner på grund av smittutbrott eller andra tillfälliga omständigheter.

Utgivningsår: 2022

 

Affisch för mottagning "Kom ensam till ditt bokade besök"

Ladda ner

 

 

Affisch för avdelning "Avdelningen är stängd för besökare"

Ladda ner

 

Munskydd - säker användning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Affisch "Så använder du munskydd på ett säkert sätt"

Ladda ner

Besök via video, telefon eller mottagning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Affisch A3 eller A4 "Vi gör det enkelt för dig att träffa oss"

Ladda ner

Beställ

Mobil självincheckning: Anmäl och betala besök via mobil

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Affisch i A3, A4 eller A5 – Anmäl och betala ditt besök via din mobil

Ladda ner

Beställ (Tänk på att ange vilken storlek på affisch du vill beställa)

 

Kort – mobil självincheckning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Kort A5

Ladda ner

Beställ

Kort – guide inför videobesök

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Kort A6

Ladda ner

Beställ

Undvik parfym och starka dofter

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Affisch "Undvik parfym och starka dofter"

Ladda ner

 

Missat samtal från regionen

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Affisch "Har du ett missat samtal från 010-184 80 04?" A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

1177 Vårdguiden

1177 Tema Barn och Tema gravid - klistermärke 

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2011

Beskrivning: Råd, information och filmer om graviditet, barn och familjeliv.

Beställ

 

 

1177 Vårdguiden - affisch för blivande föräldrar

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

Beskrivning: 1177 Vårdguiden - en affisch där målgruppen är blivande föräldrar. Att sätta i väntrummet hos t.ex. Kvinnohälsovården. A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

1177 Vårdguiden - affisch för skolbarn

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

Beskrivning: 1177 Vårdguiden - en affisch där målgruppen är skolbarn. Att sätta i väntrummet hos t.ex. skolsköterskor. A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

 

 

 

1177 Vårdguiden - affisch för småbarnsföräldrar

 

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

Beskrivning: 1177 Vårdguiden - en affisch där målgruppen är småbarnsföräldrar. Att sätta i väntrummet hos t.ex. BVC. A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

 

 

1177 Vårdguiden - affisch för tandvården

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

 

Beskrivning: 1177 Vårdguiden - en affisch att sätta i väntrummet hos tandvårdskliniker. A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

1177 Vårdguiden - affisch för ungdomar

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

Beskrivning: 1177 Vårdguiden - en affisch där målgruppen är ungdomar. Att sätta i väntrummet hos t.ex. ungdomsmottagningen. A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

 

1177 Vårdguiden - affisch generell

Beskrivning: Att användas på vårdcentraler och mottagningar för att berätta om 1177 Vårdguidens möjligheter.

Ladda ner

Beställ

 

 

1177 Vårdguiden – din kontakt med vården dygnet runt - folder

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2017

Beskrivning: 1177 Vårdguiden - Din trygghet dygnet runt. Folder på sex sidor.

Beställ

 

1177 Vårdguidens e-tjänster - affisch

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

Beskrivning: Kontakta 1177 Vårdguiden via internet. A3-format.

Ladda ner

Beställ

 

1177 e-tjänster - kontaktkort

 

 

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Kontakta din vårdcentral/mottagning, läs din journal, se dina läkemedel, förnya recept, boka tid genom att logga in på www.1177.se

Ladda ner

Beställ

1177 – webbtidbokning 1177.se

Informationskort om webbtidbokning 1177.se

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Informationskort på svenska och engelska om webbtidbokning att dela ut till patienter.

Ladda ner

Beställ

 

Affisch webbtidbokning - allmän

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Affisch i A3 om webbtidbokning.

Beställ

Affisch webbtidbokning - provtagning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Affisch i A3 om webbtidbokning anpassad för mottagningen för provtagning.

Beställ

Affisch webbtidbokning - "lugn och ro"

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Affisch i A3 om webbtibokning med budskap om att sköta sina tider i lugn och ro.

Beställ

Tvätta händerna 

Affisch Tvätta händerna

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Laminerad affisch till allmänna toaletter om att tvätta händerna.

Ladda ner

Beställ

Högkostnadsskydd och frikort

Broschyr Högkostnadsskydd och frikort för öppenvård

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Folder med patientinformation kring hantering av högkostnadsskydd och frikort. Foldern innehåller information som ska göra patienten trygg i hur det elektroniska högkostnadsskyddet fungerar såväl inom Halland som utanför Hallands gränser och vid besök hos privata vårdgivare. I foldern står också vart patienten kan vända sig vid frågor.

Uppdaterad: 2018

Ladda ner

Beställ

Patientavgift

Patientavgifter - affisch

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Information om patientavgifter i vården.  Affisch i A3-format.

Ladda ner

Beställ utskrift (för er som inte kan skriva ut i A3 eller färg)

Vaccination

Affisch - Vaccinera dig inför en lyckad utlandsresa

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Affisch resevaccination - Vaccinera dig inför en lyckad utlandsresa

Beställ

Affisch - A3 Rotavirus - Vi erbjuder vaccination mot vanligaste orsaken till magsjuka

Utgivare: Region Halland

Utgivning: 2019

Ladda ner

Beställ

Fotografering

Fotografering förbjuden - Affisch

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2013

Beskrivning: A3-affisch om vad som gäller för fotografering i lokaler där patienter befinner sig. Sätts lämpligen upp i väntrum och liknande.

Beställ

Visa legitimation

Vänligen visa legitimation - Affisch

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Affisch i A3 om varför du behöver legitimera dig när du besöker vården.

Beställ

Vänligen visa legitimation - "Skylt"

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: "Skylt" i grövre papper att ha vid reception och kassadisk. Texten Visa legitimation står även på engelska. Formatet är A6 och passar att ha i en plexiram.

Beställ

Barn och föräldrar

Att prata med barn - Folder

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Foldern är tänkt som en hjälp och ett stöd till föräldrar och andra vuxna runt barn och unga med en förälder/vårdnadshavare som är sjuk.  Där finns en kort beskrivning av barns utveckling, deras olika sätt att reagera samt hur man kan underlätta för barnen. Vikten av att barn informeras och får vara delaktiga lyfts fram.

Ladda ner

Beställ

 

Affisch - Barn som riskerar att fara illa

 

Affisch - Barn som riskerar att fara illa

 

Handbok - Barn som riskerar att fara illa

Handbok - Barn som riskerar att fara illa

Våld i nära relationer

Handbok - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har en regional handbok tagits fram. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten. Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.

Ladda ner

Beställ

Affisch - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Affisch A3

Beställ

 

Informationskort 1 - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Informationskort som vänder sig till den som blir utsatt för våld. Att dela ut och ha på exempelvis mottagning.

Text på kortet: Känner du någon som utsätts för hot eller blir nedvärderad, kanske blir du det själv? Det påverkar både din egen och andras hälsa. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ge stöd och hjälp. På 1177 kan du läsa mer.

Beställ

Informationskort 2 - Våld i nära relationer

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Informationskort som vänder sig till den som utsätter någon för våld. Att dela ut och ha på exempelvis mottagning.

Text på kortet: Blir du ofta arg på din partner, dina barn eller andra i din omgivning? Det påverkar både din egen och andras hälsa. Genom att prata om varför du agerar som du gör kan du bli bättre på att ta ansvar för dina handlingar. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ge stöd och hjälp. På 1177 kan du läsa mer.

Beställ

Informationskort till våldsutövare "Välj att sluta"

 

 

 

 

Utgivare: Socialstyrelsen

Beskrivning: Informationskort som vänder sig till den som utsätter någon för våld. Att dela ut och ha på exempelvis mottagning.

Text på kortet: Funderar du på om ditt beteende är okej? Välj att sluta är en anonym telefonlinje för dig som vill ta första steget för att förändra ett våldsamt beteende. Ring 020555666. För öppettider se hemsida valjattsluta.se

Beställ (gratis porto och frakt)

Psykiatri

Kvalitetsregister– för patientens bästa, folder - Psykiatrin Halland

Utgivare: Psykiatrin Halland

Utgivningsår: 2014

Beskrivning: Genom att vara med i ett kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika mottagningar och vårdavdelningar runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Ju fler som deltar, desto bättre resultat.

Ladda ner

Beställ

 

Sjukresor

Sjukresor - broschyr

Utgivare: Region Halland - Sjukresor Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Här hittar du reglerna för sjukresor i Halland.

Beställ

Ladda ner

Tandvård

Individ och familj

Äldre

Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2012 uppdaterad 2020

Beskrivning: "Annas led - för en trygg och säker demensvård i Halland" är en länsgemensam modell för regionala riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Halland. Modellen beskriver hur arbetet och samarbetet kring demensvården bör fungera i vårdkedjan mellan specialistvård, närsjukvård och kommunerna i Halland.

Ladda ner

 

Annas och Lars hälsa

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2013

Beskrivning: Annas och Lars hälsa innehåller dels en modell för hälsofrämjande och förebyggande hembesök, dels en samverkansmodell för hur kvalitetsregistret Senior alert ska användas och kommuniceras mellan vårdgivarna. Modellerna utgör en första plattform för fortsatt gemensamt utvecklingsarbete i Halland kring förebyggande vård inom äldreområdet.

Ladda ner

Steg för steg

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2012

Beskrivning: "Steg för steg - för en meningsfull och upplevelserik vardag i äldreomsorgen" är en arbetsmodell för äldreomsorgen, som kan vara ett stöd i arbetet med det sociala innehållet.

Målgrupp: personal, arbetsledare, politiker samt övriga som verkar inom eller för äldreomsorgen.

Ladda ner

Asylsökande

Informationsblad "Så söker du vård i Halland" (flera språk)

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Informationsblad om hur man söker vård i Halland och vilka regler och rättigheter som gäller för den som asylsökande. Finns på svenska, engelska, arabiska, dari (persiska), romani, somaliska och tigrinja att ladda ner här och skriva ut.

Ladda ner

Affisch asylsökande - så söker du vård i Halland (engelska)

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Affisch som riktar sig till asylsökande med information om hur man söker vård i Halland och vilka regler och rättigheter som gäller. Affischen är på Engelska.

Ladda ner

Beställ

Övriga foldrar

Att läcka urin eller kissa på sig - information om urinläckage

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2012

Beskrivning: Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla. Kvinnor drabbas mest. Det kan vara förödande för många och påverka det dagliga livet i allra högsta grad. I denna broschyr kan du läsa om inkontinens och vilken hjälp som finns att få.

Ladda ner

Beställ

Patientnämnden Halland - Folder

Beskrivning: På patientnämndens kansli arbetar handläggare som svarar på frågor och tar emot synpunkter på den vård och behandling som ges av Region Halland och Hallands kommuner. Patientnämnden i Halland har ett gemensamt telefonnummer för hela länet 020-42 20 30

Ladda ner

Beställ

Så får du rätt bedömning och rehabilitering när du blir sjukskriven

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2016

Beskrivning: Här får du veta vilken information som måste finnas i ditt läkarintyg för att Försäkringskassan ska kunna bedöma din rätt till sjukpenning och ditt behov av rehabilitering.

Ladda ner

Beställ

 

 

Din väg tillbaka

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Så fördelas ansvaret vid din sjukskrivning

Ladda ner

Beställ (Tillfälligt slut, går ej att beställa)

 

 

För dig som är patient på sjukhuset, med behov av insatser när du kommer hem

Utgivare: Region Halland och Hallands kommuner

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Folder om samordnad vård och omsorg

Ladda ner

Beställ

 

Ditt läkarintyg - folder

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

Beskrivning: En folder som beskriver den nya e-tjänsten "Mina intyg", som kan nås via 1177.se . Foldern är avsedd för patienter och kan gärna överlämnas av läkaren till patienten i samband med sjukskrivning av patient. I foldern kan patienten läsa om hur e-tjänsten "Mina intyg" fungerar. Det går även bra att lägga några ex av foldern i väntrummet.

Format: A5.

Ladda ner

Beställ

 

Om du funderar på komplementär eller alternativ medicin

Utgivare: Regionala cancercentrum i samverkan

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Broschyr avsedd att kunna delas ut av personal till personer med cancer.

Ladda ner

Beställ

 

 

Om krisen eller kriget kommer

Utgivare: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Broschyren är framtagen av MSB. Den ska hjälpa Sveriges befolkning bli bättre förberedda på kriser.

Ladda ner

Beställ

 

Är du anhörig?

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2014

Beskrivning: Ett litet häfte med information och kontaktuppgifter om anhörigstöd i Halland.

Ladda ner

Beställ

 

 

Handböcker och lathundar

Barn som riskerar att fara illa

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Denna handbok ersätter Handbok - vid oro och vid misstanke (2014). Boken är ett regionalt komplement till Socialstyrelsens handbok ”Anmäla oro för   barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare”. Syftet med Socialstyrelsens handbok är att öka kännedom om lagstiftningen om orosanmälan för barn som riskerar att fara illa. Syftet med detta regionala komplement är att ge ökad kunskap och kännedom om närliggande ämnen och därigenom ytterligare öka förståelsen för att vi är många som behöver samverka kring barn. Ladda ner Barn som riskerar att fara illa

 

Rapporteringsstöd för baspersonal

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2014

Beskrivning: Stöd inför sjuksköterskas bedömning av olika symptom hos patient, utifrån SBAR.

Ladda ner

 

Läkarintyg via Webcert/Intygstjänsten

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2015

Beskrivning: Ett litet inplastat kort som kortfattat beskriver hur det går till när läkaren via nya Webcert/Intygstjänsten sänder läkarintyg till Försäkringskassan och patienten är delaktig via "Mina intyg". Kortet är avsett för läkare. Format: 75 x 140 mm.

Ladda ner

Beställ

Definition av Vårdrelaterad infektion (inplastat kort)

Utgivare: Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus, Region Halland.

Utgivningsår: 2013

Beskrivning: Inplastat kort "Definition av Vårdrelaterad infektion". Formatet 80x145 mm är anpassat för att rymmas i läkares/förskrivares bröst- eller benficka. Kortet är ett stöd i arbetet med det så kallade Infektionsverktyget (it-stöd för uppföljning och registrering av bl a antibiotikaförskrivning och vårdrelaterade infektioner).

Pris: Ingen kostnad tas ut för kortet, för personal inom Region Halland. (Även enstaka exemplar utanför länet kan erhållas utan kostnad).

Ladda ner

Beställ

Blodtryckskort

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Blodtryckskort för mätning och uppföljning av blodtryck.

Beställ

Akutlistan - Anafylaxi på BVC

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Inplastat blad som beskriver åtgärder vid anafylaxi grad 1-3 hos barn under 6 år

Beställ

Levnadsvanor

Broschyr Att bli tobaksfri

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Broschyr med information och stöd för den som önskar sluta med tobak.

Ladda ner

Beställ

 

 

 

 

 

Broschyr Rökfri och alkoholfri före och efter operation

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2023

Beskrivning: Broschyr med information om betydelsen av att vara rökfri och alkoholfri innan och efter operation, samt de riktlinjer som gäller i Region Halland.

Ladda ner

Beställ

 

 

 

 

 

Affisch - 12 sätt att minska risken för cancer

Utgivare: RCC Väst

Utgivningsår: 2020

Beskrivning: Affisch med råd om hur det går att minska risken att drabbas av cancer, med utgångspunkt från WHO:s europeiska kodex.

Ladda ner

Beställ

Affisch - Bra val i vardagen

Utgivare: RCC Väst i samarbete med hälsoguider i Göteborgs stad

Utgivningsår: 2017

Beskrivning: Affisch med budskap om hälsosamma matvanor som tillsammans med fysisk aktivitet och en hälsosam kroppsvikt kan bidra till att minska risken att drabbas av cancer.  Mer information finns på Livsmedelsverket hemsida.

Ladda ner

Beställ

Affisch - Hur mycket socker äter och dricker du?

Utgivare: Stockholms läns landsting

Utgivningsår: 2017

Beskrivning: Affischen illustrerar exempel på vanliga livsmedel med information om dess naturliga innehåll av socker och/eller tillsatt socker. Rekommendationen att dricka vatten är också ett av huvudbudskapen. I pratbubblor finns budskapet översatt till engelska, somaliska, arabiska, turkiska och persiska. Handledning till affischen.

Ladda ner

Beställ

Affisch - positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet (gravid)

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Affisch i A3-format som beskriver positiva hälsoeffekter av fysisk aktivitet för den gravida kvinnan.

Ladda ner

Beställ

AUDIT – stöd för tolkning

Utgivningsår: 2014

Beskrivning: Stöd för tolkning av AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). Finns endast för nedladdning.

Ladda ner

AUDIT Test

Utgivare: World Health organisation (WHO)

Utgivningsår: 2014

Beskrivning: AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

Med AUDIT kan du snabbt och enkelt identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret kan användas för självskattning eller som underlag för samtal med patienten.  Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). Det har översatts och bearbetats för svenskt bruk 1994 av Hans Bergman vid Magnus Huss klinik, Karolinska sjukhuset i Stockholm. Finns endast för nedladdning.

Ladda ner

Fysisk aktivitet och träning vid cancer

Utgivare: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Broschyr med information och rådgivning om fysisk aktivitet och träning vid cancer. Informationen och rekommendationerna följer de riktlinjer som FYSS (2021) har tagit fram.

Beställ

Ladda ner

Goda levnadsvanor gör skillnad

Utgivare: Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Broschyr med information om sambanden mellan hälsa och levnadsvanor, samt enkla frågeformulär. Frågorna är framtagna inom ramen för Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Här finns också tips om vart det går att vända sig för att få stöd.

Ladda ner

Beställ

 

Lathund för dokumentation av levnadsvanor i VAS

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Ett stöd för dig som dokumenterar/dikterar arbetet med levnadsvanor i VAS. För utförlig information se VAS-hjälpen alt. VAS-manual för levnadsvanor eller Fysisk aktivitet på recept.

Ladda ner

Beställ

 

Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Frågeformulär avsett att använda som diskussionsunderlag för samtal om levnadsvanor.

Ladda ner

Beställ

Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor – stöd för tolkning

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Stöd för tolkning av Region Hallands frågeformulär för levnadsvanor. Finns endast för nedladdning.

Ladda ner

Guldkorn - i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa

Utgivare: Svenska Läkaresällskapet

Utgivningsår: 2017

Beskrivning: Manual för personal som tar upp viktiga fakta och råd om levnadsvanor till patienter med psykisk ohälsa, oavsett var kontakten sker. Manualen kan användas inom psykiatri och  närsjukvård, men även inom andra vårdområden.

Ladda ner

Beställ

Aktivitetsdagboken – håll koll på din målsättning och dina aktiviteter

Utgivare: Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen och Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Aktivitetsdagbok för patienter som fått råd om ökad fysisk aktivitet och/eller fysisk aktivitet på recept.

Ladda ner

Beställ

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling

Utgivare: Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen och Region Halland

Utgivningsår: 2022

Beskrivning: Broschyr till patienter om de positiva hälsoeffekter fysisk aktivitet medför, samt vad det innebär som medicinsk behandling.

Ladda ner

Beställ

 

Solens fram- och baksida

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Vykort med solråd att dela ut.

Ladda ner

Beställ

 

Folder Mat under och efter cancerbehandlingMat för att må bra - under och efter cancerbehandling

Utgivare: Regionalt Cancercentrum (RCC) Väst

Utgivningsår: 2019

Beskrivning: Patientinformation med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling som informationsstöd i dialog med patienter och närstående.

Ladda ner

Beställ

 

Läkemedel

Folder om läkemedelsgenomgångar för vård- och omsorgspersonal

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2012

Beskrivning: Varför läkemedelsgenomgångar? Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat stort de senaste två decennierna. Med nya läkemedel och behandlingsprinciper har vi större möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar, men läkemedelsbehandling innebär också risker. 10 – 30 procent av akuta sjukhusinläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkningar.

Ladda ner

Beställ

Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2017

Beskrivning: Information om omeprazol och andra protonpumpshämmare – att sluta med behandlingen.

Ladda ner

 

Affisch A3 generiskt utbyte

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Affisch i storlek A3 med information om generiskt utbyte på apoteken.

Beställ

 

Folder om generiskt utbyte

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Folder med information om generiskt utbyte på apoteken.

Beställ

Vårdval Halland

Vårdval Halland Bilaga IT-tjänster

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2019

Ladda ner

 

Personuppgifter

Dina personuppgifter i våra vårdregister - folder

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Folder för patienter med information om hur Region Halland behandlar personuppgifter i vårdregister. Obs! Detta material kan enbart beställas av Region Hallands egna verksamheter – ej av privata vårdgivare.

Beställ

 

Dina personuppgifter i våra vårdregister - affisch

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: A3-affisch om hur Region Halland behandlar personuppgifter, hänvisar till folder med mer information. Obs! Detta material kan enbart beställas av Region Hallands egna verksamheter – ej av privata vårdgivare.

Beställ

 

Projektstyrning

Projektstyrningsmodell

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2018

Beskrivning: Region Hallands ledning har satt som mål att all projekthantering ska ske enligt Region Hallands projektstyrningsmodell. Genom en enhetlig modell för hur vi bedriver projekt i vår organisation förväntas en höjd projektmognad, det vill säga att de projekt som genomförs arbetar mot regionens övergripande mål, har hög kvalitet, uppfyller projektmålen inom utsatt tid, följer budget och, inte minst, resulterar i nytta för Region Halland och Halland. Projektstyrningsmodellen med tillhörande mallar underlättar ditt projektarbetet och säkerställer kvalitet och dokumentation.

Ladda ner

Beställ

 

Regionguiden

Regionguiden

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2014

Beskrivning: Din guide till Region Halland. Vart fjärde år väljs regionens högsta beslutande församling, regionfullmäktige. Regionguiden är i första hand gjord som vägledning för nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige. Förhoppningsvis är den även till nytta för övriga politiker, tjänstemän, skolor, organisationer och andra med intresse för hur regionen fungerar. Regionguiden tar upp regionens verksamheter och organisation. Därefter följer en beskrivning av arbetet i regionfullmäktige. Slutligen lyfts några viktiga områden för den enskilde fullmäktigeledamoten.

Ladda ner

Beställ

 

Provtagningen

Kontaktkort, Provtagningen Hallands sjukhus

Utgivare: Region Halland

Utgivningsår: 2021

Beskrivning: Häfta fast kontaktkortet på provtagningsunderlaget som mottagningen skickar med kallelsen till patient.

Beställ genom att mejla antal kontaktkort och leveransadress till broschyrbestallningen@regionhalland.se

 Senast ändrad: