Direkt till innehållet

Kliniska studier

STÖD VID KLINISKA STUDIER

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland kan hjälpa till med t.ex. information om analyser, provtagning, preanalytisk hantering av prover, analys, tillfällig förvaring och transporter.

Inför uppstart av studie och behov av stöttning från Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland ska e-tjänsten Ansök om klinisk studie användas.

För att kunna sätta upp en provsamling vid Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland krävs etiskt godkännande samt godkänd biobanksansökan, kopior på dessa ska bifogas ansökan om klinisk studie.

Studieprover kan hanteras vid enheterna i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, biobankning sker därefter i Halmstad eller Varberg.

Biobank Klinisk patologi och cytologi

Biobank Klinisk patologi och cytologi är Region Hallands gemensamma biobanksenhet för provsamlingar. På avdelningen för Klinisk patologi och cytologi finns Region Hallands biobankssamordnare. Biobankssamordnaren har till uppgift att samordna alla biobanker i länet samt att utgöra stöd i biobanksfrågor. Inrättande av provsamling i biobank nr 325 Klinisk patologi och cytologi Halland ansöks hos biobanksansvarig och i samband med detta definieras var provsamlingen ska förvaras. Information om ärendegång och länkar finns på Biobank Klinisk Patologi och Cytologi.

 Senast ändrad: