Direkt till innehållet

Beredskap

Nederst på sida finns "Handlingsplan för hantering av försändelse med misstänkt farligt ämne (”pulverbrev”) som kan innebära hot".  Syftet med handlingsplanen är att beskriva vilka aktörer som agerar i Hallands län vid en försändelse med misstänkt farligt ämne som kan innebära hot, främst B-hot, men är användbar även vid övriga hot. Handlingsplanen beskriver hur samverkan sker och är framtagen i samarbete mellan polis, räddningstjänst, Region Halland, Smittskyddsläkare och Länsstyrelsen.

Regionen Hallands pandemiplan är under uppdatering och publiceras inom kort.

Länkar

Smittskydd och beredskap — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Halland | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)Senast ändrad: