Direkt till innehållet

Rehabilitering Covid-19

 

Rehabiliteringsbehovet hos patienter vid Covid-19 kan vara omfattande och långvarigt. Utifrån det gav Regional krisledning (RKL) uppdrag till en arbetsgrupp med representanter från Hallands sjukhus, Närsjukvården (offentlig och privat regi), Hallands kommuner och samordnare från regionkontoret att arbeta fram rehabiliteringsriktlinjer och regionala kunskapsstöd för dessa patienter.

Regional processbeskrivning

Den regionala processbeskrivningen för rehabilitering vid covid-19 beskriver vem som utför vilken hälso- och sjukvård i Halland. Du hittar den längst ner på sidan.

Socialstyrelsens kunskapsstöd

Socialstyrelsen har tagit fram praktiska kunskapsstöd till rehabiliteringspersonal, ett för slutenvård och ett för primärvård - regional och kommunal:

Rehabilitering i samband med covid-19 i slutenvården

Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården

Postcovid, stöd till hälso- och sjukvården

Nationell plattform för fysioterapeuter/sjukgymnaster om covid-19

En nationell plattform för fysioterapeuter/sjukgymnaster har tagits fram i ett samarbete mellan universiteten, universitetssjukhusen, förbundet Fysioterapeuterna och sektionen andning och cirkulation. Syftet är att dela kunskap och sprida information, samt att få ett erfarenhetsutbyte.

Plattformen kommer att uppdateras kontinuerligt. Tänk därför på att hela tiden vara uppmärksam på att rekommendationerna kan komma att ändras med tiden.

Använd Google chrome för att gå till plattformen.

Länk till plattform: https://ki.instructure.com/courses/4193/modules

Kunskapsstöd – Andningsvård, inspiratorisk muskelträning (IMT) och fysisk träning

Kunskapsstödet är framtaget av sjukgymnaster på Hallands sjukhus och har tagits fram som stöd till fysioterapeuter/sjukgymnaster i närsjukvård (offentlig och privat) och kommunerna i Halland.

Kunskapsstöd gällande andningsvård, inspiratorisk muskelträning (IMT) och fysisk träning (pdf)

Råd från fysioterapeuten/sjukgymnasten till den som insjuknat i covid-19

I denna patientinformation finns råd och tips kring vilopositioner, andningsträning och rörelseträning. Det ena häftet är något mer omfattande. Patientinformationen är framtagen och används av fysioterapeuter/sjukgymnaster på Hallands sjukhus, men kan också användas av fysioterapeuter/sjukgymnaster inom regional och kommunal primärvård.

Patientinformation Covid-19, kort

Patientinformation Covid-19, omfattande

Arbetsterapi och Covid-19

En nationell samlingssida för information och olika typer av material som rör arbetsterapi och covid-19 , Arbetsterapi och covid-19 - Sveriges Arbetsterapeuter (arbetsterapeuterna.se)

Formulär för bedömning av rehabiliteringsbehov Covid-19

Formuläret kan vara ett stöd för legitimerad personal att identifiera  rehabiliteringsbehovet vid Covid-19 eller vid rehabilitering efter Covid-19.

Formulär rehabiliteringsbehov Covid-19

 

 

Senast ändrad: