Direkt till innehållet

Uteblivet besök, sen om- och avbokning

Från den 1 maj 2023 måste besök i vården av- eller ombokas minst 24 timmar i förväg. Den som av- eller ombokar för sent får betala samma patientavgift som en vuxen patient betalar. Patienter som uteblir och inte kommer till sitt bokade besök får betala dubbel patientavgift. Det gäller också för de som är under 20 år, de som fyllt 85 år och de som har frikort.

Undantagna verksamheter är BVC, ungdomsmottagningen, besök för gravida i Kvinnohälsovården och inom specialistmödravården, ultraljudsundersökning vid graviditet, gynekologisk cellprovtagning, mammografi, annan screening samt blodcentralerna.

Checklista

Här finns en checklista för hantering i verksamheten av sent om- och avbokat besök samt uteblivet besök.

Checklista sent om- och avbokat besök och uteblivet besök (230331)

Manual för tidboksrapport

Manual - Tidboksrapport för sen om- och avbokning TID009

Tillfälligt anslag

Här finns ett anslag att sätta upp på lämpligt ställe på mottagningen för att göra besökare uppmärksamma på förändringen.

Variant att skriva ut med färgskrivare: Gul - tillfälligt anslag om avgifter

Variant att skriva ut på färgat papper: Tillfälligt anslag om avgifter

Bilaga till kallelser

Bilagan ska skickas med alla bokningar som görs för tider som bokas för besök och andra kontakter den 1 maj och framåt. Gäller även röntgen och andra besök som inte bokas i VAS.

Bilaga till kallelser om förändringar avgifter 1 maj 2023

Obs! Skriv bara ut bilagan för en veckas bokningar i taget. Bilagan kommer att uppdateras, så skriv alltid ut den direkt från denna sida.

Text att användas i fritextfält när endast webbkallelse skickas (istället för bilagan till papperskallelse)

Används tills webbkallelserna är uppdaterade med ny standardtext.

Beslutad av Region Hallands kallelsegrupp 2023-03-23

Kopiera in i fritextfält i VAS när endast webbkallelse används:

OBS! Förändringar från 1 maj 2023. Om tiden inte passar måste du avboka eller omboka din tid senast 24 timmar innan, annars får du betala en avgift. Om du uteblir betalar du dubbel avgift. Vill du ha sms-påminnelse för att komma ihåg din tid, välj inställningar högst upp och sedan godkänn avisering, delning och spara.

Senast ändrad: