Direkt till innehållet

Uteblivet besök, sen om- och avbokning

Från den 1 maj 2023 måste besök i vården av- eller ombokas minst 24 timmar i förväg. Den som av- eller ombokar för sent får betala samma patientavgift som en vuxen patient betalar. Patienter som uteblir och inte kommer till sitt bokade besök får betala dubbel patientavgift. Det gäller också för de som är under 20 år, de som fyllt 85 år och de som har frikort. Det ska framgå på kallelse eller motsvarande vilka regler regionen har.

Undantagna verksamheter är BVC, ungdomsmottagningen, besök för gravida i Kvinnohälsovården och inom specialistmödravården, ultraljudsundersökning vid graviditet, screening såsom mammografi, gynekologisk cellprovtagning och aortascreening samt blodcentralerna.

Provtagningsbesök omfattas av regeln uteblivet och sena om- och avbokade besök.

För Hälsovårdsbesök tas avgift ut enligt Gula Taxan (besök/stickavgift) för både uteblivet och  sent om- eller avbokat besök

Avgift tas ut enligt ovan för besök hos barnhälsovårdspsykolog och mödrahälsovårdspsykolog

Första remissbesök 100 kr gäller bara om patient kommer på sitt bokade besök. Om patient uteblir eller gör en sen om- eller avbokning av sitt besök gäller ordinarie patientavgift 300 kr eller 600 kr för uteblivet besök.

Mer information kring uteblivet besök finns på sidan "avgifter öppenvård"

Sen till ett bokat besök

Då patient kommer för sent till ett bokat besök och inte behandlaren har möjlighet att ta emot patient, likställs detta med ett sent om- och avbokat besök.

Information om insatser som genomförs regionalt och av mottagningarna

Här beskrivs vad som finns som stöd till vården, vad som görs regionalt och vad som behöver göras av vårdverksamheterna: Insatser och material kring förändringar tidsgräns och avgift uteblivet besök (nyhet från 230403)

Checklista

Här finns en checklista för hantering i verksamheten av sent om- och avbokat besök samt uteblivet besök.

Checklista sent om- och avbokat besök och uteblivet besök (230427)

Manual för tidboksrapport

Manual - Tidboksrapport för sen om- och avbokning (230502)

Utbildning digitala kallelser i VAS

Inspelning från utbildningen (230509)

Presentation digitala kallelser i VAS 1177 (230503)

Frågor och svar efter utbildningen - digital kallelse, regler av-ombokning och SMS (2023-06-07)

Patientinformation

Ny affisch om patientavgifter

Affischen har uppdaterats med information om ny tidsgräns för om- och avbokning och dubbel avgift för uteblivet besök.

Här finns affischen att ladda ner och skriva ut i färg i A3-format

Bilaga till kallelser

Bilagan ska skickas med alla bokningar som görs för tider som bokas för besök och andra kontakter den 1 maj och framåt. Gäller även röntgen och andra besök som inte bokas i VAS.

Bilaga till kallelser om förändringar avgifter 1 maj 2023

Obs! Skriv bara ut bilagan för en veckas bokningar i taget. Bilagan kommer att uppdateras, så skriv alltid ut den direkt från denna sida.

Text att användas i fritextfält när endast webbkallelse skickas (istället för bilagan till papperskallelse)

Används tills webbkallelserna är uppdaterade med ny standardtext.

Beslutad av Region Hallands kallelsegrupp 2023-03-23

Kopiera in i fritextfält i VAS när endast webbkallelse används:

OBS! Förändringar från 1 maj 2023. Om tiden inte passar måste du avboka eller omboka din tid senast 24 timmar innan, annars får du betala en avgift. Om du uteblir betalar du dubbel avgift. Vill du ha sms-påminnelse för att komma ihåg din tid, välj inställningar högst upp och sedan godkänn avisering, delning och spara.

Sms-påminnelser VAS

Alla sms-påminnelser i VAS kommer nu 07:30 två dygn innan bokad tid. Det gör att patienten har tid att förbereda sig för att kunna komma, även om man hade glömt bort tiden, och ett dygn för att ändra tiden om man inte längre har möjlighet att genomföra besöket.

Invändning mot faktura

Hänvisa i första hand till e-tjänsten på 1177.se (under "Regionen rekommenderar" - "Frågor om faktura"). För den som inte har möjlighet att logga in på 1177.se finns Blankett för invändning mot fakturaSenast ändrad: