Direkt till innehållet

Sagasagors hälsosamtal

Metodstöd vid hälsoundersökning

Metodstödet Sagasagors hälsosamtal kan användas generellt vid hälsoundersökningar från 2 års ålder, samt riktat till de barn som avviker från tillväxtkurvan. Metodstödet är rekommenderat via Rikshandboken för barnhälsovård.

Sagasagors hälsosamtal består av ett verktygskit som är ett stödjande material för att på ett enkelt och strukturerat sätt prata om hälsa och levnadsvanor med barn och vårdnadshavare. Boken Sagasagor – fiffiga kroppen och finurliga knoppen är ett komplement till verktygskittet och ska delas ut på hälsoundersökningen vid 4 års ålder.

Delar av materialet finns översatt på engelska, arabiska och somaliska samt tillgängligt på lätt svenska.

Verktygskit

Verktygskitet består av:

  • Samtalsstödjande bildmaterial att använda i samtalet (inbunden pärm)
  • Affischer om mat, rörelse och Pep-dygnet (A3)
  • Rörelseloppa och frukt- och grönsaksbingo att skicka med hem till barnen
  • Pep Dygnet att skicka med hem till vårdnadshavare (dubbelsidig A4).

Stöd för dig som ska leda samtalet

  • Använd de bilder som är relevanta för respektive barn och familj
  • Frågorna kopplade till varje sida i samtalsverktyget ger stöd för samtalet
  • Fördjupningsbilderna kan användas vid återbesök om behovet finns
  • Förbundet Obesitas Sverige (HOBS) material Samtal om ohälsosam viktökning kan användas som stöd vid samtal kopplat till övervikt och obesitas
  • Socialstyrelsens material Samtal med barn – Kunskapsguiden kan användas som stöd för hur man samtalar med barn och få dem att bli delaktiga i samtalet.

Utbildning

Utbildning i metodstödet Sagasagors hälsosamtal

Utbildningen: Sagosagors hälsosamtal - metodstöd vid hälsoundersökning på BVC (Inspelning Region Halland).

Förbered dig inför utbildningen genom att titta på filmen Välkommen till Sagas värld (YouTube). Filmen är ca 15 minuter lång.

Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare kunskap om metodstödet samt praktiska råd kring hur verktygen kan användas.

HOBS utbildning för Barnhälsovården

Utbildningen: HOBS utbildning för BVC och primärvård

Utbildningen ger fördjupad kunskap om samtal kopplat till övervikt och obesitas och syftar till att uppmärksamma hur olika situationer som uppstår kan uppfattas av barn och familjer, och hur samarbetet kan utvecklas.

Beställning av material

Metodstödet i sin helhet kan laddas ned kostnadsfritt via Generation Peps plattform för Sagasagor, Verktyg Sagasagors hälsosamtal - Generation Pep.

Verktygskit i form av en inbunden pärm med upptryckt material och affischer, böcker samt upptryckt material på andra språk (affischer och material att skicka med hem) beställs kostnadsfritt via broschyrbeställningen@regionhalland.se. Vid beställning av bok ange antal på respektive språk (svenska, engelska, arabiska och somaliska).Senast ändrad: