Direkt till innehållet

Infektionssjukdomar

Nationellt programområde infektionssjukdomar har i uppdrag att bidra till en god, högkvalitativ vård av infektionssjukdomar. Målet är att patienter i hela landet ska erbjudas en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Prioriterade områden är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis. Inom området sepsis ingår att ta fram personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för införande i regionerna i samverkan med vårdens verksamheter.

Läs mer om Nationellt programområde infektionssjukdomar på webbsidan för nationell kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

I vänsterspalten hittar du ytterligare information om det pågående arbetet.

Senast ändrad: