Direkt till innehållet

Kontakter för hjälp och stöd

Kontakt i Region Halland

Eva Jadeling, hälso- och sjukvårdsstrateg: eva.jadeling@regionhalland.se

Kontakt polisen

Ring alltid 112 för att larma polisen vid akuta ärenden

Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott

Kommunerna i Halland

I nedanstående länkar finns kontaktuppgifter för respektive kommun. Här finns också information om vilket stöd som kommunerna erbjuder.

Om du vill ha kontakt med Socialtjänsten utanför kontorstid ring 112 och begär sociala jouren.

Laholm

Socialtjänsten Laholm

Familjerådgivningen Laholm

Halmstad

Våld i nära relation - Halmstads kommun

Råd och stödsamtal till föräldrar Halmstad

Familjerådgivningen Halmstad

Hylte

Familjerådgivningen Halmstad-Hylte

Stöd till våldsutsatta

Missbruk och våld

Falkenberg

Stöd till barn, unga och familjer

Familjerådgivningen Falkenberg

Våld och hot

Varberg

Socialtjänsten Varberg

Relationsvåldsteamet Varberg

Familjerådgivningen Varberg

Kungsbacka

Socialtjänsten Kungsbacka

Familjerådgivningen Kungsbacka

Hedersförtryck

Nationellt kompetensteam - konsultativt stöd, hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap, könsstympning. Nationella stödtelefonen för yrkesverksamma 010-223 57 60 kl. 9-16.

Kvinnojourer i Halland

Halmstad

Viktoria 035-12 88 88, www.kvinnojourenhalmstad.se

Falkenberg

0346-822 50, www.falkenbergskvinnojour.se

Varberg

Frideborg dagtid 0340-105 11 jourtelefon: 0702-51 74 40, www.varbergskvinnojour.se

Ungdomsjouren Tigerliljan, Varberg, ungdomsjourentigerlilja@gmail.com

Kungsbacka

Kungsbacka kvinnojour, 0760-30 30 40, www.kungsbackakvinnojour.se

Kvinnofridslinjen

För samtalsstöd efter kontorstid, ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (www.kvinnofridslinjen.se)

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsätts för våld. Även andra som behöver råd eller stöd i ämnet kan ringa dit. De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris. Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Man kan även besöka NCK:s webbplats och läsa på flertalet språk,

Nationell mottagning för män

Manscentrum

En mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Personer från hela Sverige är välkomna. Erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Mottagningen finns i Stockholm men har även digitala besök till en kostnad av 300 kr/tillfälle.

Våldsutsatta män och transpersoner

Nationella stödlinjer för våldsutsatta män och transpersoner - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Ytterligare länkar

Att bli utsatt för våld i en parrelation - 1177.se

Hur har du det i dina relationer? Blir du lätt arg?- 1177.se

Nationellt centrum för kvinnofrid Barn som upplever våld

BRIS för vuxna Våld hemma

BRIS för barn Film; Våld är när någon gör dig illa

www.terrafem.org  - Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Finns på 28 språk

www.unizon.se - Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

www.umo.se - Ungdomsmottagningen på nätet

www.youmo.se - Ungdomsmottagningen på nätet för nyanlända

Brottsofferjouren, våld i nära relationerSenast ändrad: