Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Kontakter för hjälp och stöd

Kontakt i Region Halland

Eva Wendt, hälso- och sjukvårdsstrateg Eva.A.Wendt@regionhalland.se

Kristina Privér, utvecklingsstrateg, Kristina.Priver@regionhalland.se

 

Kontakt i kommunerna i Halland

I nedanstående länkar finns kontaktuppgifter för respektive kommun. Här finns också information om vilket stöd kommunerna erbjuder. Om du vill ha kontakt med Socialtjänsten utanför kontorstid ring 112, begär sociala jouren.

Laholm

Socialtjänsten Laholm

Familjerådgivningen Laholm

 

Halmstad

Socialtjänsten Halmstad

Kriscentrum-Våld i nära relation

Råd och stödsamtal till föräldrar Halmstad

Familjerådgivningen Halmstad

 

Hylte

Familjerådgivningen Halmstad-Hylte

 

Falkenberg

Stöd till barn, unga och familjer/Relationsfridsteamet

Familjerådgivningen Falkenberg

 

Varberg

Socialtjänsten Varberg

Relationsvåldsteamet Varberg

Familjerådgivningen Varberg

 

Kungsbacka

Socialtjänsten Kungsbacka

Familjerådgivningen Kungsbacka

 

 

Kvinnojourer i Halland

Halmstad

Viktoria 035-12 88 88, www.kvinnojourenhalmstad.se

Falkenberg

0346-822 50, www.falkenbergskvinnojour.se

Varberg

Frideborg dagtid 0340-105 11 jourtelefon: 0702-51 74 40, www.varbergskvinnojour.se

Ungdomsjouren Tigerliljan, Varberg, ungdomsjourentigerlilja@gmail.com

Kungsbacka

Kungsbacka kvinnojour, 0760-30 30 40, www.kungsbackakvinnojour.se

 

  

Ytterligare länkar att hänvisa invånare till

Manscentrum

En mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Personer från hela Sverige är välkomna. Erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Mottagningen finns i Stockholm men har även digitala besök till en kostnad av 300 kr/tillfälle.

 

1177 Att bli utsatt för våld i en parrelation

 

www.umo.se Ungdomsmottagningen på nätet

www.youmo.se Ungdomsmottagningen på nätet för nyanlända

 

Nationellt centrum för kvinnofrid Barn som upplever våld

Kvinnofridslinjen Våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 020-50 50 50

www.terrafem.org

Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld. Finns på 28 språk

www.unizon.se

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Hedersförtryck, för den som är utsatt

Nationellt kompetensteam - konsultativt stöd, hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap, könsstympning, 010-223 57 60 kl. 9-16.

Senast ändrad: