Direkt till innehållet

NCS Öppenvårdstempkurva

I Region Halland används NCS Läkemedelsmodul som digital läkemedelsjournal för ordination och administrering. Målet är att alla ordinationer och administreringar i Region Halland ska registreras digitalt, detta ger en samlad bild över patientens läkemedelsbehandlingar samt skapar förutsättningar för analys och uppföljning.

NCS Öppenvårdstempkurva

I NCS Läkemedelsmodul finns funktion för att administrera läkemedel som ges i öppenvård, NCS Öppenvårdstempkurva. Listan har motsvarande funktioner som NCS Ordinationslista, med några undantag:

  • Ordination kan inte skapas av recept
  • Relativa ordinationer kan inte skapas och verkställas
  • Ingen åtkomst till funktionen Förbered/Verkställ.
  • Visas endast på aktuell klinik

NCS Öppenvårdstempkurva kan användas för patienter som får återkommande vård/behandlingar där läkemedel administreras i öppenvård t.ex. Njurmottagning, Dialysmottagning, Vårdcentral, Vuxenpsykiatrisk mottagning. Enheter som idag journalför på pappersläkemedelslista alt i andra IT-stöd.

NCS Öppenvårdstempkurva nås genom att öppna NCS Läkemedelslista. Gå därefter till Mina funktioner i NCS och anropa Öppenvårdstempkurva.

Vid ordination i Öppenvårdstempkurvan, är administreringstiderna anpassade för aktuell klinik. Ordinationer i Öppenvårdstempkurvan är gemensamma för samtliga enheter på kliniken. Ordinationerna i öppenvårdstempkurvan presenteras i ordinationshistoriken. I historiken visas vilken vårdenhet som ordinationen skapats och av vem.

Införande

Enheter som har startat upp användandet är;

  • Njur- och Dialysmottagningarna i Varberg och Halmstad
  • Medicinmottagningarna i Varberg
  • Andersbergs Vårdcentral, Halmstad
  • Oskarströms Vårdcentral, Halmstad
  • Viktoriakliniken, Halmstad
  • Tudorkliniken, Halmstad

Därefter kommer enheter tillkomma succesivt i användandet av NCS Öppenvårdstempkurva.

Favoriter

Nya favoriter i NCS Läkemedelsmodul på aktuell vårdenhet

I samband med uppstarten av NCS Öppenvårdstempkurva finns nya receptfavoriter på aktuella vårdenheter.

I NCS Läkemedelslista kan det på aktuella patienter finnas registrerade recept som informerar om den återkommande behandling som för övrigt finns dokumenterad i Öppenvårdstempkurvan, se exempel:

Klicka för att se bilden i större format

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Kontaktinformation

Marie Rosengren, objektledare

Linda Nordlöf, objektspecialist

Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen NCS

Manualer

VAS-Läkemedel NCS Öppenvårdstempkurva - läkare

Senast ändrad: