Direkt till innehållet

NCS Öppenvårdstempkurva

I Region Halland används NCS Läkemedelsmodul som digital läkemedelsjournal för ordination och administrering. Målet är att alla ordinationer och administreringar i Region Halland ska registreras digitalt, vilket ger en samlad bild över patientens läkemedelsbehandlingar och skapar förutsättningar för analys och uppföljning.

NCS Öppenvårdstempkurva kan användas för patienter som får enstaka eller återkommande vård/behandlingar där läkemedel administreras i öppenvård.

NCS Öppenvårdstempkurva är klinikbunden. Listan öppnas via NCS Läkemedelslista, gå in i Mina funktioner i NCS och välj Öppenvårdstempkurva.

För patienter med återkommande behandling i Öppenvårdstempkurvan kan ett registrerat recept återfinnas i NCS Läkemedelslista, se exempel:

 

 

I och med enhetlig journalföring av läkemedelshantering kompletteras ordinationshistoriken i NCS Läkemedelsmodul. Detaljerad information om patientens behandling finns i ordinationshistoriken, för mer information se guide ordinationshistorik.

För att nå ordinationshistoriken via Läkemedelslista ÖV, välj knappen Ord.Historik.

Se till att rutan för Ordination är markerad som en bock, samt att Tempk. ÖV är markerad under VTF. För full historik i ÖVT se till att ”Endast gällande ordinationer” INTE är ibockad. Klicka sedan på Sök, längst ner.

Införande

Enheter som hittills har infört Öppenvårdstempkurvan:

 

  • Njur- och Dialysmottagningarna i Varberg och Halmstad
  • Medicinmottagningarna i Varberg
  • Mottagningarna för Allergi och Hormonella sjukdomar i Halmstad
  • Onkologiska behandlingsenheterna, Hallands sjukhus
  • Närsjukvården Halland

Övningspatienter

Inlogg samt utbildningspatienter till VAS utbildningsmiljö finns för egen träning på de olika moment som används i NCS Öppenvårdstempkurva. Instruktioner finns i dokumentet.

Utbildningsfilmer

Korta utbildningsfilmer finns publicerade i Kompetensportalen.  Dessa utbildningsfilmer är till för de som ska dokumentera in- och utfarter, journalföra ordinationer, iordningställa och administrera eller överlämna läkemedel. Information om hur man skapar konto och loggar in finns här.

NCS Öppenvårdstempkurva onlinekurs i Kompetensportalen

Skapa inlogg privata vårdgivare i Kompetensportalen

Kontaktuppgifter

Du når oss via länken RK VÅRDSYSTEM

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till IT Servicedesk eller

ring Läkemedelssupporten på tfn 010-476 19 00.

Öppettider:

Måndag-torsdag 07.00-17.00

Fredag och dag före helgdag 07.00-16.00Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen NCS

Manualer

Senast ändrad: