Direkt till innehållet

Nationell patientöversikt, NPÖ

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation ger behörig vårdpersonal möjlighet att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner och privata vårdgivare. Syftet är att vårdpersonal ska ha tillgång till rätt information, på rätt ställe och i rätt tid för att på så sätt kunna ge patienten en så god och säker vård som möjligt.

Journalsystemet VAS används idag inom alla Region Hallands vårdenheter samt många privata vårdenheter och ger via sammanhållen journalföring vårdpersonal möjlighet att ta del av journaluppgifter inom regionen.

NPÖ är en nationell tjänst som ger vårdpersonal möjlighet att även ta del av journaluppgifter från vårdgivare som inte använder VAS. NPÖ är en läsvy. Tillgänglig information hämtas från anslutna journalsystem vid inloggning och visas i tjänsten, inget journalinnehåll lagras i NPÖ. Det går inte att skriva ut från NPÖ. På Ineras sida med fördjupad information om NPÖ finns länkar till bland annat användarmanual och demomiljö.

NPÖ nås via uthopp från VAS och för behörighet krävs:

  • Vårdrelation med och samtycke från patienten
  • Inloggad i VAS med SITHS-kort
  • Tillgång till formulär ”NPÖ” i VAS
  • Aktivt medarbetaruppdrag ”Vård och behandling” i HSA/Hallandskatalogen

Detaljerad information om uthopp från VAS till NPÖ hittar du här.

Region Halland är ansluten till NPÖ som producent av journalinnehåll. I dagläget visas:

  • VAS: journalanteckningar, diagnoser, vårdkontakter och kemlabsvar
  • NCS: receptförskrivningar från läkemedelslistan
  • Svevac: registrerade vaccinationer, i dagsläget endast

    barnvaccinationer

  • RGS - Rådgivningsstödet: journalanteckningar

Kontaktinformation

Anna Thelin, Objektledare

Staffan Lückander, Objektspecialist

Felanmälan

IT ServiceDesk: 010-476 19 00Blanketter, manualer och rutiner

Uthopp från VAS till NPÖ

Användarguide och gränssnittsbeskrivning – Inera

Relaterad information

Fördjupad information om NPÖ

Din journal - 1177 Vårdguiden

Region Halland – Information VAS-NPÖ

Senast ändrad: