Direkt till innehållet

Albuminkorrigerat Calcium

Albuminkorrigerat Calcium kan beräknas enligt:
Vid P-Alb ökas P-Ca med
(g/L) (mmol/L)
15 0,5
21 0,4
27 0,3
33 0,2
38 0,1

Senast ändrad: