Direkt till innehållet

Ortopedteknik

Verksamheten i regionen drivs av Aktiv Ortopedteknik, enligt avtal med Region Halland.

Ordination och förskrivning av ortopedtekniska hjälpmedel sker efter anvisningar i regelverket för ortopedtekniska hjälpmedel som finns under förskriva hjälpmedel. 

Här ingår hjälpmedel så som proteser, ortoser inklusive inlägg och korsetter, skor, bröstproteser, enligt ISO-koder i anvisningarna. Kostnader, då det förekommer för patienten, är beskriva i anvisningarna.

Verksamheterna är organiserade med återrapportering mot ortoped och habiliteringsmottagningarna i regionen. Alla vårdaktörer kan skicka remiss eller konsultera direkt med ortopedteknik.

Aktiv Ortopedteknik driver även försäljning av egenvård såsom inlägg, skor, och ortoser då kostnadsansvaret ligger på den egna individen, försäkringsbolag, arbetsgivare eller förening.

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef Halland:

Johan Lindqvist

Mail: johan.lindqvist@aktivortopedteknik.se

Telefon 079-006 49 20

Verksamheter med patientmottagningar:

Hallands sjukhus Halmstad

Thomegatan 2

301 85 Halmstad

Telefon 035-250 16 00

Hallands sjukhus Varberg

Telefon 0340-20 38 00

Kungsbacka Sjukhus

Telefon 0300-32 40 10

Öppettider: måndag – fredag 08.00-16.30Senast ändrad: