Direkt till innehållet

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) är en politisk nämnd med representanter från samtliga kommuner och Region Halland. Nämnden ansvarar för att följa upp och utveckla den gemensamma modellen för hemsjukvård i Halland och för hjälpmedelsförsörjning av personligt förskrivna hjälpmedel till invånare i Halland. Nämnden har också utifrån ett samverkansperspektiv ansvar för uppföljning av trygg och effektiv utskrivning, palliativ vård samt kvalitetsfrågor för en likvärdig vård i länet.

Nedan hittar du styrande dokument som gäller GNHH.

Samverkansavtal

 

Senast ändrad: