Direkt till innehållet

Strama

Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) är ett rådgivande organ med uppgift att bistå Folkhälsomyndigheten i:

 • frågor som rör antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens
 • arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.

Programråd Strama

är en del i Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK, som startade 2008 utifrån ett statligt initiativ för att öka samverkan mellan myndigheter, vårdgivare och kommunernas sociala verksamheter avseende införande och spridning av ny kunskap och metoder. Genom Programråd Strama blir arbetet mot antibiotikaresistens ytterligare integrerat regionernas kärnverksamhet. Arbetet medför att en nationell struktur för kunskapsbaserad vård, erfarenhetsutbyte och lärande fördjupas. Strama är inget projekt utan en metod för förbättringsarbete för att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård både nu och i framtiden. Det fortsatta arbetet sker i nära samarbete med de lokala Stramagrupperna och Folkhälsomyndigheten.

Stramanätverket är en frivillig sammanslutning av alla lokala Stramagrupper i regionerna. Nätverket, som bildades formellt 2011, har som övergripande syfte att verka för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. En viktig del i detta är att underlätta ett snabbt utbyte av idéer och arbetsmodeller mellan Stramagrupperna i landet.

Lokala Stramagrupper finns nu i samtliga regioner. I Halland har en lokal Stramagrupp funnits sedan 1996.

I Strama Halland ingår

 • Sandra Samuelsson, bitr. smittskyddsläkare och ordförande
 • Charlotta Eriksson, läkemedelsstrateg och informationsapotekare, Regionkontoret
 • Johan Bergström, distriktsläkare och informationsläkare, Region Halland
 • Sara Lindholm, distriktsläkare och informationsläkare, Region Halland
 • Helena Hallgren, infektionsläkare, Hallands sjukhus
 • Maria Löfgren, infektionsläkare, Hallands sjukhus
 • Eva-Karin Stenberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Halmstad kommun
 • Magnus Lindén, barnläkare, Hallands sjukhus
 • Karin Ohlin Graffner, barnläkare, Hallands sjukhus
 • Per Rabe, övertandläkare, specialisttandvården, Hallands sjukhus
 • Malena Grimbrandt, länsveterinär, Länsstyrelsen
 • Marie Baaz, länsveterinär, Länsstyrelsen
 • Peter Jacobsson, länsveterinär, Länsstyrelsen
 • Ingegerd Sjögren, mikrobiolog, klinisk mikrobiologi, Hallands sjukhus
 • Arne Kötz, mikrobiolog, klinisk mikrobiologi, Hallands sjukhus

Kontaktuppgifter

Strama Halland

Smittskyddsenheten

Hallands sjukhus Halmstad

301 85 Halmstad

tfn: 035-13 16 07

e-post: smittskydd@regionhalland.se



Senast ändrad: