Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Du hittar regionala styrande dokument längst ner på sidan.

 

Stödjande dokument till Region Hallands rutin om Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Interna stödjande dokument till Rutin Våld i nära relationer

Stödmanual 1 - Att tänka på inför att ställa frågor om våld i nära relationer

Stödmanual 2 - Samtal inför att ställa frågor om våld i nära relationer

Stödmanual 3 - Åtgärder när du ställt frågor om våld i nära relationer

Stödmanual 4 - Åtgärder vid Hedersrelaterat våld och förtryck

Stödmanual 5 - Åtgärder vid oro för brott mot barn - könsstympning, barnäktenskap och begäran om oskuldsintyg

Stödmaterial 1 - Evidensbaserade samband mellan våld i nära relationer och hälsokonsekvenser

Stödmaterial 2 - Förslag på innehåll i lokal rutin våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Att uppmärksamma barn och vuxna med erfarenheter av våld

Stödmanualerna kan användas från ca 13 års ålder när samtalet och innehållet anpassas till barnets ålder och mognad. Materialet kan användas inom alla hälso- och sjukvårdsverksamheter oavsett inriktning.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet som vänder sig till barn upp till 13 års ålder ska använda befintliga rutiner vid arbetet med barns utsatthet för våld.

 

Externa stödjande dokument

1) Socialstyrelsens dokument

Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

2) Frågeformulär att använda för att ställa frågor om våld (Frågeformulär om våld - FOV)

Under den här klickbara länken finns Frågeformulär - Våld i nära relationer som Region Hallands hälso- och sjukvård samt tandvård kan använda för att ställa rutinmässiga frågor om våld. Se rutin Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck.

Frågeformulären har skapats av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Region Halland har VKV:s tillstånd att använda VKV:s material, men det får inte ändras och det ska framgå att det är VGR som skapat materialet.

Frågeformulär om våld, FOV - på andra språk

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram översättningar av formuläret Frågor om våld för vuxna på tolv språk:

Albanska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Arabiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

BKS, Bosniska-kroatiska-serbiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Dari, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Engelska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Persiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Polska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Somaliska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Sorani, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Spanska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Tigrinja, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Turkiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Frågeformulär FOV med bildstöd

Frågor om våld, FOV - bildsatt barn och unga (pdf, VGR)

Frågor om våld, FOV - bildsatt vuxen (pdf, VGR)

Frågor om våld, FOV - bildsatt vuxen B (pdf, VGR)

Rapporter (som handlar om frågeformuläret FOV)

FOV - frågor om våld till barn, ungdomar och vuxna samt andra mätinstrument - en jämförande analys (pdf, VGR)

FOV - Frågor om våld - utvecklingen av ett kliniskt frågeformulär (pdf, VGR)

3) Sexit frågeformulär och handbok

Sexit frågeformulär (pdf, VGR)

Sexit handbok (pdf, VGR)

4) Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet

Myndighetsgemensam vägledning vid hedersrelaterad brottslighet - Hedersförtryck (hedersfortryck.se)

 

 

 

Regionala styrande dokument

Senast ändrad: