Direkt till innehållet

Styrande och stödjande dokument

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Rutin gällande våld i nära relationer kommer inom kort. Till rutinen kommer det att finnas bilagor och stödmanualer.

Rutin gällande VAS - våld i nära relationer kommer också inom kort.

 

Stödjande dokument

Region Hallands stödjande dokument

Att uppmärksamma barn och vuxna med erfarenheter av våld

 

Externa stödjande dokument

1) Socialstyrelsens dokument

Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

2) Frågeformulär att använda för att ställa frågor om våld

Under den här klickbara länken finns Frågeformulär - Våld i nära relationer som Region Hallands hälso- och sjukvård samt tandvård kan använda för att ställa rutinmässiga frågor om våld. Se rutin Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck.

Frågeformulären har skapats av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Region Halland har VKVs tillstånd att använda VKV:s material, men det får inte ändras och det ska framgå att det är VGR som skapat materialet.

Frågeformulär om våld - FOV

Frågor om våld, unga (13-18 år) Frågeformulär FOV - Frågor Om Våld, unga (pdf, VGR)

Frågor om våld, vuxna (från 18 år) Frågeformulär FOV - Frågor Om Våld, vuxna (pdf, VGR)

Frågeformulär om våld, FOV - på andra språk

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram översättningar av formuläret Frågor om våld för vuxna på tolv språk:

Albanska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Arabiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

BKS, Bosniska-kroatiska-serbiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Dari, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Engelska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Persiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Polska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Somaliska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Sorani, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Spanska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Tigrinja, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Turkiska, Frågor om våld, FOV (pdf, VGR)

Frågeformulär FOV med bildstöd

Frågor om våld, FOV - bildsatt barn och unga (pdf, VGR)

Frågor om våld, FOV - bildsatt vuxen (pdf, VGR)

Frågor om våld, FOV - bildsatt vuxen B (pdf, VGR)

Rapporter (som handlar om frågeformuläret FOV)

FOV - frågor om våld till barn, ungdomar och vuxna samt andra mätinstrument - en jämförande analys (pdf, VGR)

FOV - Frågor om våld - utvecklingen av ett kliniskt frågeformulär (pdf, VGR)

3) Sexit frågeformulär och handbok

Sexit frågeformulär (pdf, VGR)

Sexit handbok (pdf, VGR)

 

 

 

Senast ändrad: