Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Styrande och stödjande dokument

Styrande dokument

Regionala styrande dokument

Rutin gällande våld i nära relationer kommer inom kort.

Till rutinen kommer det att finnas tre stödmanualer som kan användas vid besöket där rutinmässiga frågor om våld ska ställas:

  • Att tänka på inför att ställa frågor om våld (stödmanual)
  • Samtal om våld – att läsa tillsammans med vårdtagaren (stödmanual)
  • Åtgärder vid samtal om våld (stödmanual)Orosanmälan till socialtjänsten - barn

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-08-21 07:58:57
Granskare:
Huvudförfattare: Privu00e9r Kristina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Almquist Tangen Gerd RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / PatientOrosanmälan till socialtjänsten - barn

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-06-01 11:22:36
Granskare:
Huvudförfattare: Privu00e9r Kristina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Almquist Tangen Gerd RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

 

Stödjande dokument

Socialstyrelsens dokument

Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

 

Regionala stödjande dokument

Frågeformulär om våld (blankett) - kommer inom kort

VAS – Våld i nära relationer (manual) - kommer inom kort

Ambulansen och 1177 har egna journalsystem

Senast ändrad: