Direkt till innehållet

Ny medicinsk bedömning – Patientlagen

När har en patient möjlighet att söka en ny medicinsk bedömning?

Om en patient har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska patienten få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning av sin sjukdom eller skada.

Vem bestämmer om en patient ska kunna få en ny medicinsk bedömning?

Om det handlar om en särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska den behandlande läkaren skicka remiss för ny medicinsk bedömning till den läkare patienten önskar inom eller utanför Region Halland.

Om patienten vill ha en ny medicinsk bedömning i ett annat landsting – är det den behandlande läkaren som ska leta rätt på en lämplig vårdgivare i ett annat landsting eller är det patientens ansvar?

Om det är en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada som önska en ny medicinsk bedömning är vården skyldig att hjälpa patienten att hitta rätt.

Om patienten inte har livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom/skada och önskar att en ny läkare ska göra en bedömning av hans eller hennes medicinska behov är det upp till patienten att hitta en lämplig mottagning.

Vem ska göra den nya bedömningen? Kan det vara samma läkare som gjorde den första?

Den nya bedömningen ska göras av en annan läkare inom eller utom det egna landstinget.

Vad menas med att ”kostnaderna ska vara befogade”. Vem avgör det?

Landstinget torde bli den som avgör.Senast ändrad: