Direkt till innehållet

Vårdgivarwebb Halland

Här hittar du regiongemensam information och tjänster som är kopplade till regionens kunskapsstyrning. Webbplatsen är till för dig som är vårdgivare, som arbetar med vårdfrågor i de halländska kommunerna eller på annat sätt samarbetar med Region Halland i vårdfrågor.

Nyheter

 • Publicerad:

  Förlängd svarstid på S-CDT

  Förlängd svarstid på S-CDT, disialo Vi har tillfälligt förlängd svarstid på S-CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) på grund av tekniska...

 • Publicerad:

  Primärvården i Region Halland ligger i topp i landet

  Inom en dimension, kontinuitet och koordinering, placerar sig Halland bäst i riket. I de övriga sex dimensionerna, helhetsintryck, emotionellt stöd,...

 • Publicerad:

  Hälsoinformatiknytt Nr 1, 2024

  Tidbokning av patienter från Kriminalvården Det finns inget lagkrav som stödjer rätten att dölja en intagen patients bokade tider på...

Visa alla nyheter

Vårdgivarwebb Halland

Här hittar du regiongemensam information och tjänster som är kopplade till regionens kunskapsstyrning. Webbplatsen är till för dig som är vårdgivare, som arbetar med vårdfrågor i de halländska kommunerna eller på annat sätt samarbetar med Region Halland i vårdfrågor.

Styrande dokument

Vårdriktlinjer samt patientnära rutiner och blanketter

Provrör med olika färger på korkarna

Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Bild på tabletter

Terapirekommendationer

Läkemedelskommittén Hallands kunskapsstöd för läkemedelsbehandling för förskrivare i Region Halland.

Kvinna som arbetar vid dator

Driftinformation

Driftstörningar och planerade åtgärder för IT/telefoni och Fastighet

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.