Direkt till innehållet

Vårdgivarwebb Halland

Här hittar du regiongemensam information och tjänster som är kopplade till regionens kunskapsstyrning. Webbplatsen är till för dig som är vårdgivare, som arbetar med vårdfrågor i de halländska kommunerna eller på annat sätt samarbetar med Region Halland i vårdfrågor.

Nyheter

Visa alla nyheter

Vårdgivarwebb Halland

Här hittar du regiongemensam information och tjänster som är kopplade till regionens kunskapsstyrning. Webbplatsen är till för dig som är vårdgivare, som arbetar med vårdfrågor i de halländska kommunerna eller på annat sätt samarbetar med Region Halland i vårdfrågor.

Styrande dokument

Vårdriktlinjer samt patientnära rutiner och blanketter

Provrör med olika färger på korkarna

Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

Bild på tabletter

Terapirekommendationer

Läkemedelskommittén Hallands kunskapsstöd för läkemedelsbehandling för förskrivare i Region Halland.

Kvinna som arbetar vid dator

Driftinformation

Driftstörningar och planerade åtgärder för IT/telefoni och Fastighet

1177 för vårdpersonal

1177 för vårdpersonal ersätter Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) och är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Smittskydd Halland

Smittskydd Halland planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i Halland. Här hittar du riktlinjer, kunskapsstöd och kontaktuppgifter.