Direkt till innehållet

Om våldsutövare

För att förebygga och motverka våld i nära relationer är insatser riktade till våldsutövare viktiga. Insatserna måste ta hänsyn till säkerheten för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våldet. Målet med insatserna är att våldet ska upphöra.

Personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Det kan även ses som förebyggande insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Välj att sluta - telefonlinje till våldsutövare

För att få stopp på våld i nära relationer behöver personerna som utövar våld förändra sitt beteende. Det kan bli möjligt om det finns insatser som riktar sig till målgruppen. Den nationella telefonlinjen Välj att sluta startades av just den anledningen – att vara en insats som riktar sig till våldsutövare med syfte att stötta, motivera och vägleda personer som utövar våld mot sin partner att söka behandling för sitt beteende.

Samtalen tas emot av utbildad och erfaren personal på Manscentrum Stockholm.

Kontaktuppgift till Välj att sluta:

Telefonnummer: 020-555 666

Telefontid: måndag, tisdag och torsdag, klockan 8.30–16.00

Webbsida: valjattsluta.se

Observera att du som är yrkesverksam och arbetar med personer som behöver stöd för att förändra sitt våldsamma beteende kan också ringa telefonlinjen för rådgivning. Du kan också ladda ner material för användning i din verksamhet. Yrkesverksam - (valjattsluta.se)

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gjort en översikt av metoder för behandling av personer som utövar våld i nära relationer. Översikten omfattar fem metoder som används eller är under utveckling i Sverige. Den omfattar också nio metoder som har utvärderats med slutsatsen att de ger positiva resultat.

Här kan du läsa mer om Socialstyrelsens uppdrag och arbete gällande våldsutövare.

Webbsidan kunskapsguiden.se samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen samt andra myndigheter och aktörer. På sidan finns det omfattande material som kan användas som stöd arbetet med våldsutövare.

Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndighetens webbsida finns det samlad information om stöd både till våldsutsatta, anhöriga och våldsutövare.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR har spelat in en föreläsning med professor Maria Eriksson om arbete med våldsutövare. I föreläsningen som är 38 minuter lång berättar hon hur kvaliteten kan stärkas i arbete med våldsutövare samtidigt som de utsattas säkerhet sätts i centrum. Ni hittar föreläsningen via denna länk.

Via länken hittar ni även annat viktigt material, som till exempel SKR:s skrift om våldsutövare. I den finns kunskapsstöd om hur kvaliteten kan utvecklas i arbetet med män som utövar eller har utövat våld mot kvinnor i nära relation. Skriften lyfter forskning och beprövad erfarenhet.Senast ändrad: