Direkt till innehållet

Om Klinisk kemi

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland ingår i den av Region Halland bedrivna sjukvården. Kliniken har laboratorium på Hallands sjukhus i Halmstad, Kungsbacka och Varberg samt i Falkenberg.

Verksamhet

Klinisk kemi består av sektioner med specialkunskap inom områdena:

Provtagning, Provinlämning, Allmän klinisk kemi, Immunkemi, Blodgas, Koagulation, Hematologi, Protein, Allergi, Specialkemi, Molekylärbiologi.

Inom klinisk kemi produceras årligen ca 4 000 000 analyser.

Kliniken är även behjälplig med de studier/forskningsprojekt som pågår inom hälso- och sjukvården genom att analysera, förvara och skicka prov till andra laboratorium.

Bemanning

Kliniken har en personalstyrka på omkring 150 personer. Biomedicinska analytiker bemannar Avdelningarna för Klinisk kemi och Transfusionsmedicin i Halmstad och Varberg hela dygnet. Avdelningarna för Klinisk kemi i Falkenberg och Kungsbacka har verksamhet under dagtid vardagar.

Professioner såsom läkare, kemister, molekylärbiolog, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare, ingenjörer och objektspecialister (IT) är verksamma inom kliniken under dagtid vardagar.

Ackreditering

Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland är ackrediterad av Swedac för utförande av medicinsk provning. En majoritet av analyserna som utförs är ackrediterade vilket innebär att de uppfyller fastställda krav på kvalitet. För ackrediteringsstatus per analys, se Analysförteckningen. För sammanställning av Klinisk kemis samtliga ackrediterade analyser, se Ackrediteringens omfattning Klinisk kemi

Ackreditering är en kompetensprövning, som i vårt fall sker enligt standard SS EN ISO 15189:2022. Laboratoriets ackrediteringsnummer är 1367. Swedac, som är tillsynsmyndighet, kontrollerar regelbundet att vi uppfyller kraven. För mer information om ackreditering, se Swedac.se.Senast ändrad: