Direkt till innehållet

Följsamhetsmätning – Basala hygienrutiner och klädregler

​Samtliga enheter inom Region Halland med patientnära vård skall delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner. Syftet är att öka följsamheten till de basala hygienrutinerna, samt att minska de vårdrelaterade infektionerna. Målet är att få en 100 % följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Mätningarna utförs av observatörer som utsetts av respektive enhetschef.

Mätningarna utförs 2 gånger per år inom patientnära verksamhet på:

  • Hallands sjukhus
  • Psykiatrin Halland
  • Närsjukvård Halland
  • Capio Movement
  • Ambulans, diagnostik och hälsa
  • Halmstad, Falkenberg, Laholm, Hylte, Varberg och Kungsbacka kommun

 

Till observatörerna som utför mätningarna av basala hygienrutiner:

Läs metodbeskrivningen och skriv ut observationsprotokollet (se länkar i högerspalten).

När mätningen är utförd, klicka på länken för registreringsverktyget - Inmatning, märkt med respektive mätområdes namn (se nedan). Spara papperskopian av observationsprotokollet på din enhet i 1 år.

Vid nationella följsamhetsmätningar skall kopia på observationsprotokoll skickas till Vårdhygien som rapporterar in till SKL:s nationella databas (gäller ej för Hallands kommuner)

Resultaten presenteras enligt information i metodbeskrivning. Inmatningen ska ske inom samma månad som observationerna är gjorda.

Finns inga observationer inmatade presenteras resultatet som noll.

 

Under 2020 kommer mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ske:

  • Vecka 11-12 (mars) = Intern/regional mätning (samtliga enheter) + SKL:s nationella mätning.

    (OBS! Nationella mätningarna gäller ej Hallands kommuner och Folktandvården) Protokoll för den nationella mätningen ska vara Vårdhygien till handa senast den 29 mars. Inmatning till den regionala databasen ska ske senast den 29 mars. Inställd!

  • Vecka 40-41 (sept-oktober) = intern/regional mätning (samtliga enheter) + SKL:s nationella mätning. (OBS! Nationella mätningarna gäller ej Hallands kommuner och Folktandvården) Protokoll för den nationella mätningen ska vara Vårdhygien till handa senast den 12 oktober. Inmatning till den regionala databasen ska ske senast den 31/10.

Har ni synpunkter/frågor om mätningen eller vill ha hjälp med något annat gällande mätningen, mejla eller ring till Ann-Christin Johansson eller Peter Johansson Vårdhygien Halland.

 

Hygienenkät - Inmatning av Observationer

Hygienenkät - Hallands sjukhus

Hygienenkät - Ambulans, diagnostik och hälsa

Hygienenkät - Psykiatrin i Halland

Hygienenkät - Privata sjukhus i Halland

Hygienenkät - Närsjukvården i Halland

Hygienenkät - Folktandvården i Halland

Hygienenkät - Kommunerna i Halland

Kontaktuppgifter gällande mätningen

Peter Johansson

Hygiensköterska, 035-13 18 38

Ann-Christin Johansson

Hygiensköterska, 0340-48 17 07

 

Dokument

Protokoll - Observation av följsamhet till basala hygienrutiner

Metodbeskrivning mätning av basala hygienrutiner

Vårdhygien Hallands förslag till "Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner"

 

Länkar

SOSFS 2015:10 - Basal hygien i vård och omsorg

Basala hygienrutiner och personalhygien - Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler - Region Halland

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Senast ändrad: