Direkt till innehållet

Följsamhetsmätning – Basala hygienrutiner och klädregler

​Samtliga enheter inom Region Halland med patientnära vård skall delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner. Syftet är att öka följsamheten till de basala hygienrutinerna, samt att minska de vårdrelaterade infektionerna. Målet är att få en 100 % följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.
Mätningarna utförs av observatörer som utsetts av respektive enhetschef.

Mätningarna utförs 2 gånger per år inom patientnära verksamhet på:

  • Hallands sjukhus
  • Psykiatrin Halland
  • Närsjukvård Halland
  • Capio Movement
  • Ambulans, diagnostik och hälsa
  • Halmstad, Falkenberg, Laholm, Hylte, Varberg och Kungsbacka kommun

Till observatörerna som utför mätningarna av basala hygienrutiner:
Läs metodbeskrivningen och skriv ut observationsprotokollet (se länkar i högerspalten).
När mätningen är utförd, klicka på länken för registreringsverktyget – Inmatning, märkt med respektive mätområdes namn (se nedan). Spara papperskopian av observationsprotokollet på din enhet i 1 år.

Vid nationella följsamhetsmätningar skall kopia på observationsprotokoll skickas till Vårdhygien som rapporterar in till SKL:s nationella databas (gäller ej för Hallands kommuner)

Resultaten presenteras enligt information i metodbeskrivning. Inmatningen ska ske inom samma månad som observationerna är gjorda.

Finns inga observationer inmatade presenteras resultatet som noll.

Under 2019 kommer mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ske:

  • Vecka 12-13 (mars) = Intern/regional mätning (samtliga enheter) + SKL:s nationella mätning
    (OBS! Nationella mätningarna gäller ej Hallands kommuner och Folktandvården) Inmatning till den regionala databasen ska ske före den 8/4. Protokoll för den nationella mätningen ska vara Vårdhygien till handa senast den 1/4.
  • Vecka 41-42 (oktober) = intern/regional mätning (samtliga enheter).  Inmatning till den regionala databasen ska ske senast den 31/10.

Har ni synpunkter/frågor om mätningen eller vill ha hjälp med något annat gällande mätningen, mejla eller ring till Ann-Christin Johansson eller Peter Johansson Vårdhygien Halland

Hygienenkät – Inmatning av Observationer

Hygienenkät – Hallands sjukhus

Hygienenkät – Ambulans, diagnostik och hälsa

Hygienenkät – Psykiatrin i Halland

Hygienenkät – Privata sjukhus i Halland

Hygienenkät – Närsjukvården i Halland

Hygienenkät – Folktandvården i Halland

Hygienenkät – Kommunerna i Halland

Kontaktuppgifter gällande mätningen

Peter Johansson
Hygiensköterska, 035-13 18 38

Ann-Christin Johansson
Hygiensköterska, 0340-48 17 07

Om innehållet
Senast ändrad: