Direkt till innehållet

Följsamhetsmätning – Basala hygienrutiner och klädregler

​Samtliga enheter inom Region Halland med patientnära vård skall delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner. Syftet är att öka följsamheten till de basala hygienrutinerna, samt att minska de vårdrelaterade infektionerna. Målet är att få en 100 % följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Mätningarna utförs av observatörer som utsetts av respektive enhetschef.

Mätningarna utförs 2 gånger per år inom patientnära verksamhet på:

  • Hallands sjukhus
  • Psykiatrin Halland
  • Närsjukvård Halland
  • Capio Movement
  • Ambulans, diagnostik och hälsa
  • Halmstad, Falkenberg, Laholm, Hylte, Varberg och Kungsbacka kommun

Till observatörerna som utför mätningarna av basala hygienrutiner:

Läs metodbeskrivningen och skriv ut observationsprotokollet (se länkar i högerspalten).

När mätningen är utförd, klicka på länken för registreringsverktyget - Inmatning, märkt med respektive mätområdes namn (se nedan). Spara papperskopian av observationsprotokollet på din enhet i 1 år.

Resultaten presenteras enligt information i metodbeskrivning. Inmatningen ska ske inom samma månad som observationerna är gjorda.

Finns inga observationer inmatade presenteras resultatet som noll.

Under 2024 kommer mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ske:

  • Vecka 11-12 (mars) = Intern/regional mätning (samtliga enheter). Inmatning till den regionala databasen ska ske senast den 31/3.

  • Vecka 41-42 (oktober) = intern/regional mätning (samtliga enheter). Inmatning till den regionala databasen ska ske senast den 31/10.

Har ni synpunkter/frågor om mätningen eller vill ha hjälp med något annat gällande mätningen, mejla eller ring till Camilla Brandqvist eller Peter Johansson Vårdhygien Halland.

Hygienenkät – Inmatning av Observationer

Hygienenkät - Hallands sjukhus

Hygienenkät - Ambulans, diagnostik och hälsa

Hygienenkät - Psykiatrin i Halland

Hygienenkät - Privata sjukhus i Halland

Hygienenkät - Närsjukvården i Halland

Hygienenkät - Folktandvården i Halland

Hygienenkät - Kommunerna i Halland

Kontaktuppgifter gällande mätningen

Peter Johansson

Hygiensköterska, 035-13 18 38

Camilla Brandqvist

Hygiensjuksköterska, 0340-48 13 69

Dokument

Protokoll - Observation av följsamhet till basala hygienrutiner

Metodbeskrivning mätning av basala hygienrutiner

Vårdhygien Hallands förslag till Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner

Länkar

SOSFS 2015:10 - Basal hygien i vård och omsorg

Basala hygienrutiner och personalhygien - Vårdhandboken

RutinerSenast ändrad: