Direkt till innehållet

Remisser Klinisk kemi

Beställningar kan göras elektroniskt eller på pappersremiss.

OBS! att Tilläggsbeställningar ska användas med stor restriktivitet.

En tilläggsbeställning prioriteras inte som akut.

Remisser för utskrift

Fertilitetsutredning

Fertility investigation

Frysförvaring av prover

GFR (Iohexol), vuxna

Interferensutredning

Intyg om namnbyte, koppling av patientidentitet, Klin kem

JAK2

Konsult

Ledvätska

Sediment

Tillväxtdiagram - S-IGF 1/S-IGFBP 3

TPMT

Trombosutredning

Vasektomikontroll

Remisserna kan fyllas i på skärmen före utskrift.

Ifyllda remisser kan inte sparas utan bara skrivas ut.

Remisserna är versionshanterade och kommer att ändras emellanåt, så skriv därför inte ut för många och låt ligga på lager.

Elektronisk remiss

För elektronisk beställning hänvisas till VAS - Lab i Manualer VAS.

Provtagningsunderlag med fullständiga persondata, (streckkodsetikett) och beställare (streckkodsetikett) ska alltid medfölja när "Annan provtagare" anges i VAS.

För beställning av streckkodsetikett för beställare maila  Kemlab.HSV@regionhalland.se. Ange för vilken beställarkod (avd/mott) ni önskar etiketter och hur många.

Provtagningsunderlag VAS

VAS-provkoder KEM och BAKT

VAS-provkoder KEM och BAKT

Pappersremisser

Klinisk kemi 1 - Beställs från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600533

Klinisk kemi 2 - Beställs från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600539

Klinisk kemi 3 - Beställs från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600538

Klinisk kemi 4 - Beställs från Förrådsservice: Websesam - förrådsartiklar Art.nr. 600540

Klinisk kemi 5 - Laboratoriet (Fbg, Hstd, Kba, Vbg)

Konsultremiss - Skriv ut från Remisser för utskrift

Vårdgivare som vill beställa remisser men inte har tillgång till Websesam - förrådsartiklar mejlar logistikservice@regionhalland.se för vidare instruktioner.

Remiss med fullständig patientdata, (streckkodsetikett) och beställare (streckkodsetikett) ska alltid medfölja varje prov.

Beställning av streckkodsetikett med beställarkod

För beställning av streckkodsetikett med beställarkod mejla Kemlab.HSV@regionhalland.se. Ange

kod eller aktuell vårdenhet samt det antal etiketter som önskas.

Överföring av beställning till Klinisk kemi Hallands remiss

Om beställning av analyser överförs från annan regions remiss till Klinisk kemi Hallands remiss ska både originalremiss och Klinisk kemi Hallands remiss medfölja provet till laboratoriet.

Personnummer anges enligt följande

Personnummer ska anges med sekelsiffra: ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Patienter ej folkbokförda: Samordningsnummer

Oidentifierad / ej fullständigt personnummer: Tillfälligt personummer

Tänk på att:

  • Streckkodsetiketterna på rören kommer från rätt remiss (remissen med beställning)
  • Felaktigt ifylld remiss måste kasseras
  • Remisserna får inte vikas
  • Signera alltid remissen efter utförd provtagning med signatur och telefonnummer

Provtagning med extern remiss

Många provtagningar som utförs inom sjukvården i Halland baseras på remisser som har sitt ursprung utanför Halland (extern remiss). Regionövergripande rutin för hur dessa provtagningsremisser ska hanteras finns, se Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland). För kommunal vård, se Oplanerad provtagning kommunal äldrevård/hemsjukvård och verksamheter som ej har VAS

Originalremiss eller kopia av originalremiss ska alltid bifogas till laboratoriet när den blivit omskriven till Region Hallands egen remiss.

Om patientidentiteten på originalremissen består av ett reservnummer, som är skapat i ett system utanför Region Halland, måste detta nummer anges på omskrivningsremissen.Senast ändrad: