Direkt till innehållet

Rutiner, blanketter och manualer

Rutiner för läkemedelshantering bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Se även Socialstyrelsens handbok vid tillämpningen av dessa föreskrifter och allmänna råd.

Alla styrda dokument för Region Halland kan hittas i ledningssystem. Här hittar ni de rutiner som är relevanta för läkemedelsområdet.

Tillämpningsområden

Hallands sjukhus samt Psykiatrin Hallands läkemedelshanteringsrutiner

Närsjukvården Hallands och Kommunernas läkemedelshanteringsrutiner

 

 

 

Senast ändrad: