Direkt till innehållet

Slutenvårdsavdelningar

Kontakta Smärtteamet för frågor kring patienter inom slutenvården, med akut smärta eller långvarig smärta med akut inslag, eller cancerrelaterad smärta (där patienten ej är inskriven i Palliativa konsult teamet). Konsultationen gäller även samarbete kring patienter med postoperativ komplex smärta. Vi hjälper till med smärtanalys och behandlingsförslag.  

Kontaktväg

Remiss med en kort beskrivning av patientens smärttillstånd och frågeställning.  

Remisskod: HSREHAVSMA. Märk som akutremiss.  

Komplettera gärna med telefonsamtal: 0340-48 21 69

Telefonenens öppettider: måndag-torsdag kl. 08-16, fredag kl. 09-15.

Återkoppling inom 24–48 timmar utifrån prioritering. Senast ändrad: