Direkt till innehållet

SRHR för asylsökande och nyanlända personer

Hälso- och sjukvård samt tandvård har utmaningar och möjligheter när det gäller att tillhandahålla vård för asylsökande och nyanlända. Vårdens roll i detta avseende kan vara särskilt betydelsefull för berörda grupper, då en del kommer från samhällen som är mindre jämställda än Sverige.

Många verksamheter i vården kan verka för att lyfta frågor kring jämställdhet och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i vårdkontakter med personer i de berörda grupperna.

Råd och stöd för vårdgivare

Youmo är en webbplats på olika språk för alla som är mellan 13 och 20 år. På Youmo finns svar på frågor om sex, hälsa och relationer samt bilder och filmer och text att läsa på arabiska, dari, somaliska, svenska eller tigrinska.

  • Informationsmaterial Youmo. För dig som vårdgivare finns det affischer, visitkort och annat material om Youmo att beställa eller ladda ner.
  • Vad behöver unga nyanlända? Youmo har tagit fram en studie om av ensamkommandes och andra unga nyanländas behov när det gäller frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och psykisk hälsa.
  • Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Vägledningen ger stöd för att både hålla enskilda samtal och samtal med unga i grupp och den är skriven för att tilltala och passa olika professioner och vuxna som möter unga nyanlända.
  • RFSU gjort filmer på 14 olika språk som tar upp kunskap om kropp, sex och preventivmedel.Senast ändrad: