Direkt till innehållet

Maligna lymfom och KLL

Maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (RCC samverkan)

Följande kan föranleda misstanke:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning*
 • palpabel mjälte
 • feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t.ex. infektion
 • oavsiktlig viktnedgång
 • nattsvettningar

*Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109/L.

Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, t.ex. vid ovanstående symtom:

 • blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
 • fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, t.ex. infektion, vaccination, genomgången operation, sår

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring*
 • palpabel mjälte, utan annan förklaring
 • lymfocytos i differentialräkning (> 10 x 109/L)
 • misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
 • misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

*Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109/L.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Remiss skickas till hemotologmottagningen Hallands sjukhus. Remisskod i VAS: Halmstad: hsmedhhema, Varberg: hsmedvhema

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt

  • vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd
  • symtomduration
  • allmäntillstånd och övriga sjukdomar
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad: Kajsa Smith och Susanne Lord, 035–174544, Fax: 010 489 14 16

Varberg: Eva-Lisa Larsson 0340-48 16 90, Marianne Berntsson 0340-48 16 90, Fax:0340-48 04 98

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummerSenast ändrad: