Direkt till innehållet

Flutide Evohaler och generika

Restnoterade läkemedel

 • Flutide Evohaler 50 µg/dos.
 • Flutide Evohaler 125 µg/dos.
 • Fluticasone Cipla 125 µg/dos.
 • Icsori 125 µg/dos.
 • Aerobec inhalationsspray 100 µg/dos.

Tillgänglighet

Det råder för närvarande en restsituation för inhalationsspray med flutikasonpropionat (Flutide Evohaler och generika), samt inhalationsspray med beklometasondipropionat (AeroBec inhalationsspray 100 µg/dos). I skrivande stund (2024-06-10) finns dock inhalationsspray med flutikasonpropionat tillgänglig på flertalet halländska apotek, se lagerstatus i FASS.

 • Flutide Evohaler 50 µg/dos – preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025. Delleveranser kommer att förekomma under restperioden men tros inte kunna täcka efterfrågan fullt ut.
 • Flutide Evohaler 125 µg/dos – preliminärt åter vid årsskiftet 2024/2025. Delleveranser kommer att förekomma under restperioden men tros inte kunna täcka efterfrågan fullt ut.
 • Fluticasone Cipla 125 µg/dos – preliminärt åter i slutet av oktober.
 • Icsori 125 µg/dos – preliminärt åter i början av augusti.
 • Aerobec inhalationsspray 100 µg/dos – preliminärt åter i månadsskiftet juni/juli.

Behandlingsalternativ

För inhalationsspray med flutikasonpropionat finns inga direkt utbytbara alternativ tillgängliga, utan nya recept krävs.

För inhalationsspray Aerobec 100 µg/dos finns inte heller något direkt utbytbart alternativ. Beroende på barnets ålder kan dock AeroBec Autohaler förskrivas, se rekommendationen nedan.

Behandlingsalternativ för barn som kan hantera pulverinhalatorer

Tidigast från 6 års ålder bedöms barn kunna lära sig använda pulverinhalatorer. Om byte till pulverinhalator bedöms möjligt För aktuella behandlingsalternativ se behandlingstrappor för respektive åldersgrupp i kapitel Allergi, astma och KOL – Astma hos barn och ungdomar i Terapirekommendationer Halland.

Behandlingsalternativ för barn som inte kan hantera pulverinhalator

I samråd med barnläkare rekommenderar Läkemedelskommittén Halland att patienter som drabbas av restsituationen för inhalationsspray med flutikason efter individuell bedömning istället kan förskrivas AeroBec (beklometasondipropionat) inhalationsspray/Autohaler. Observera annan substans samt att nytt recept krävs.

 • AeroBec inhalationsspray i styrkan 100 µg/dos. Restsituation, se ovan.
 • AeroBec Autohaler finns tillgängligt i styrkorna 50 µg/dos och 100 µg/dos. Observera! Autohaler ska inte användas till spacer/inhalationskammare. 50 µg/dos rekommenderas till barn 5–12 år enligt FASS.

För mer information och rekommenderad dosering, se instruktion för Beklometason inhalation i ePed.

Se även behandlingstrappor för respektive åldersgrupp i kapitel Allergi, astma och KOL – Astma hos barn och ungdomar i Terapirekommendationer Halland.

 

Läkemedelskommittén HallandSenast ändrad: