Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul

NCS Läkemedelsmodul är Region Hallands journalsystem för läkemedelshantering och nås via VAS.

Enligt HSLF-FS 2017:37 ska dokumenterade läkemedelsordinationer hållas samlade i patientjournalen. Ordinerade läkemedel ska föras in i journal, oavsett vårdform.

Läkemedel ordineras främst i den elektroniska läkemedelsmodulen NCS, vilket möjliggör t.ex. interaktionskontroll, varning vid dubblettordination, ökad åtkomst av ordinationerna, samt lagring av historik.

I den elektroniska läkemedelsmodulen NCS dokumenteras iordningställande och administrering eller överlämnande av ett läkemedel i utdelningslistan.

NCS Läkemedelsmodul består av flera olika journaler:

Läkemedelslista ÖV – används för öppenvårdsordinationer (recept)

Hjälpmedelslista – används för ordination av hjälpmedel

Ordinationslista SV – används för ordinationer av läkemedel i slutenvård

Utdelningslista – används för iordningställande, administrering och överlämning av läkemedel

Dagvårdslista – används för patienter som kommer för en enskild specifik behandling på en mottagning, t ex patienter som ska opereras och gå hem samma dag (ej inskrivna i slutenvård) eller patienter som ska genomgå en undersökning där läkemedel kommer att administreras.

Öppenvårdstempkurva – används för patienter som får återkommande vård/behandlingar där läkemedel administreras i öppenvård

I NCS Läkemedelsmodul finns flera beslutsstöd kopplat till Läkemedelshantering bl a:

NCS Läkemedelsmodul för över information om läkemedel till Pascal, NPÖ och Infektionsverktyget.

Manualer

Rutiner

Blanketter

 

Kontaktuppgifter

Du når oss via länken RK VÅRDSYSTEM

 

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till Servicedesk eller ring läkemedelssupporten på tfn 010-47 619 00

 Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen NCSRelaterad information

Leveransplan

Aktuell NCS version

Kommande NCS version

Tidigare NCS versionerSenast ändrad: