Direkt till innehållet

NCS Läkemedelsmodul

NCS Läkemedelsmodul är Region Hallands journalsystem för läkemedelshantering och nås via VAS.

Enligt HSLF-FS 2017:37 ska dokumenterade läkemedelsordinationer hållas samlade i patientjournalen. Ordinerade läkemedel ska föras in i journal, oavsett vårdform.

Läkemedel ordineras främst i den elektroniska läkemedelsmodulen NCS, vilket möjliggör t.ex. interaktionskontroll, varning vid dubblettordination, ökad åtkomst av ordinationerna, samt lagring av historik.

I den elektroniska läkemedelsmodulen NCS dokumenteras iordningställande och administrering eller överlämnande av ett läkemedel i utdelningslistan.

NCS Läkemedelsmodul består av flera olika journaler:

Läkemedelslista ÖV – används för öppenvårdsordinationer (recept)

Hjälpmedelslista – används för ordination av hjälpmedel

Ordinationslista SV – används för ordinationer av läkemedel i slutenvård

Utdelningslista – används för iordningställande, administrering och överlämning av läkemedel

Dagvårdslista – används för patienter som kommer för en enskild specifik behandling på en mottagning, t ex patienter som ska opereras och gå hem samma dag (ej inskrivna i slutenvård) eller patienter som ska genomgå en undersökning där läkemedel kommer att administreras.

Öppenvårdstempkurva – används för patienter som får återkommande vård/behandlingar där läkemedel administreras i öppenvård

I NCS Läkemedelsmodul finns flera beslutsstöd kopplat till Läkemedelshantering bl a:

NCS Läkemedelsmodul för över information om läkemedel till Pascal, NPÖ och Infektionsverktyget.

Manualer

Rutiner

Blanketter

Felanmälan eller användarsupport

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring 010-47 61 900

Snabbval

Behörigheter

VAS-hjälpen NCSRelaterad information

Leveransplan

Aktuell NCS version

Kommande NCS version

Tidigare NCS versioner

Senast ändrad: