Direkt till innehållet

NCS Utbildningssida

Här hittar du information om:

  • Aktuell NCS version
  • Kommande NCS version
  • Tidigare NCS versioner
  • Utbildningstillfällen
  • Utbildningsinlogg, Utbildningsdatabas
  • Introduktionsfilmer, informationsmaterial och länkar

Kontaktuppgifter

Du når oss via länken

RGS IT VÅRDSYSTEM

Felanmälan och support

Lägg ett ärende till Servicedesk

eller ring 010-476 19 00

Snabbval NCS utbildningssida

VAS-hjälpen NCS

Senast ändrad: