Direkt till innehållet

Att boka och genomföra videobesök

Videobesök vuxen

Kontrollera användarkonto eller lägg till ny patient

 • Har patienten haft videobesök tidigare i Clinic24? Om osäker, kontrollera att patienten finns i Clinic24. Sök patient: Skriv ett fullständigt personnummer och tryck Enter. Om patienten inte haft besök tidigare, klicka på Skapa patient och följ stegen, observera att mobilnummer måste anges. Då får patienten sms med länk till besöket.

Boka videobesöket i VAS

 • Boka tid i VAS – välj kontakttyp DiVL (följ ordinarie bokningsrutin).
 • Välj ALLTID kallelse för videobesök – vuxen eller barn. Skriv ut kallelse om den ska skickas annars välj Spara. Då går viktig information ut till patienten via 1177.se om attdet är ett videobesök och med instruktion hur ansluta till videobesöket.

Genomför videobesöket

 • När det är dags att starta videobesöket loggar du in i Clinic24.
 • På startsidan visas dina schemalagda besök innevarande dygn. Använd filtrering om du önskar se bokade besök ett annat datum.
 • Från startsidan klicka på Ta emot. Väl inne på besökssidan klicka på Starta besök.
 • För att starta videobesöket klickar du på Starta videomöte längst ner till vänster.

Avsluta videobesöket

Avsluta videobesöket och avsluta även på besökssidan. Om anteckningar förts i Clinic24 kom ihåg att journalföra dessa i VAS.

Videobesök barn under 13 år

Kontrollera användarkonto eller lägg till ny patient med ombud

 • Har patienten haft videobesök tidigare i Clinic24? Om osäker, kontrollera att patienten finns i Clinic24. Sök patient: Skriv ett fullständigt personnummer och tryck Enter. Patientens för- och efternamn hämtas från personuppgiftstjänsten liksom information om patientens vårdnadshavare.
 • Klicka på “skapa patient” för att sedan kunna påbörja bokningen i VAS.
 • Välj vilken vårdnadshavare som ska vara primär kontakt för patienten vid det aktuella besöket under fliken “Relationer”. Välj därefter vem av vårdnadshavarna som ska vara barnets ombud vid bokningen/besöket, se rullist med vårdnadshavarnas namn). Observera att det i nuläget endast går att boka in ett (1) ombud till barnet. Önskar annan vårdnadshavare delta vid mötet bokas denna in som gäst i ett senare skede.

Boka videobesöket i VAS

 • Boka tid i VAS – välj kontakttyp DiVL (följ ordinarie bokningsrutin)
 • Välj ALLTID kallelse för videobesök – vuxen eller barn. Skriv ut kallelse om den ska skickas annars välj Spara. Då går viktig information ut till patienten via 1177.se om hur hen ska ansluta till videobesöket.

Genomför videobesöket

 • När det är dags att starta videobesöket loggar du in i Clinic24
 • På startsidan visas dina schemalagda besök för innevarande dygn. Använd filtrering om du önskar se bokade besök ett annat datum.
 • Från startsidan klicka på Ta emot. Väl inne i patientvyn/besökssidan klicka på Starta besök.
 • För att starta videobesök klickar du på Starta videomöte längst ner till vänster

Avsluta videobesöket

 • Avsluta videobesöket och avsluta även på besökssidan. Om anteckningar förts i Clinic24 kom ihåg att journalföra dessa i VAS.

Videobesök barn 13 år och äldre

Barn över 13 med e-legitimation – bokas med samma flöde som vuxen. Vårdnadshavare bjuds vid behov in som gäster.

Barn över 13 år utan e-legitimation kan inte logga in och delta i ett videobesök i Clinic24.

Teambesök med flera behandlare

Vuxen och barn 13 år och äldre: 

Kontrollera användarkonto eller lägg till ny patient

 • Har patienten haft videobesök tidigare i Clinic24? Om osäker, kontrollera att patienten finns i Clinic24. Sök patient: Skriv ett fullständigt personnummer och tryck Enter. Om patienten inte haft besök tidigare, klicka på Skapa patient och följ stegen, observera att mobilnummer måste anges. Då får patienten sms med länk till besöket.

Boka videobesöket i VAS och Clinic24

 • För den behandlare som ska vara “medverkande” i besöket, gå in i VAS och ändra schemaaktivitet till “Medverkan” eller motsvarande schemaaktivitet som inte visas på 1177.se
 • Boka “Teambesök” i VAS för den som “äger besöket” - välj kontakttyp DiVL.
 • Boka sedan “Medverkan teambesök” för en eller flera ytterligare behandlare som ska delta - välj kontakttyp DiVL. (Följ ordinarie bokningsrutin)
 • Välj ALLTID kallelse för videobesök – vuxen eller barn. Skriv ut kallelse om den ska skickas annars välj Spara. Då går viktig information ut till patienten via 1177.se om hur hen ska ansluta till videobesöket.
 • Besöket har nu skapats upp i Clinic24. De behandlare som ska vara medverkande i besöket behöver nu läggas till som Sjukvårdspersonal i bokningen i Clinic24.

Genomför videobesök

 • När det är dags att starta videobesöket loggar du in i Clinic24.
 • På startsidan visas dina schemalagda besök innevarande dygn. Använd filtrering om du önskar se bokade besök ett annat datum.
 • Från startsidan klicka på Ta emot. Väl inne på besökssidan klicka på Starta besök.
 • För att starta videobesöket klickar du på Starta videomöte längst ner till vänster.

Avsluta videobesök

 • Avsluta videobesöket och avsluta även på besökssidan. Om anteckningar förts i Clinic24 kom ihåg att journalföra dessa i VAS.

Barn under 13 år: 

Kontrollera användarkonto eller lägg till ny patient

 • Har patienten haft videobesök tidigare i Clinic24? Om osäker, kontrollera att patienten finns i Clinic24. Sök patient: Skriv ett fullständigt personnummer och tryck Enter. Patientens för- och efternamn hämtas från Personuppgiftstjänsten, liksom information om patientens vårdnadshavare.
 • Välj vilken vårdnadshavare som ska vara primär kontakt för patienten vid det aktuella besöket. Välj därefter vem av vårdnadshavarna som ska vara barnets ombud vid bokningen/besöket, se rullist med vårdnadshavarnas namn). Observera att det i nuläget endast går att boka in ett (1) ombud till barnet. Önskar annan vårdnadshavare delta vid mötet bokas denna in som gäst i ett senare skede.

Boka videobesöket i VAS

 • För den behandlare som ska vara “medverkande” i besöket, gå in i VAS och ändra schemaaktivitet till “Medverkan” eller motsvarande schemaaktivitet som inte visas på 1177.se
 • Boka “Teambesök” i VAS för den som “äger besöket” - välj kontakttyp DiVI.
 • Boka sedan “Medverkan teambesök” för en eller flera ytterligare behandlare som ska delta - välj kontakttyp DiVl. (Följ ordinarie bokningsrutin)
 • Välj ALLTID kallelse för videobesök – vuxen eller barn. Skriv ut kallelse om den ska skickas annars välj Spara. Då går viktig information ut till patienten via 1177.se om hur hen ska ansluta till videobesöket.
 • De behandlare som ska vara medverkande i besöket läggs till som Sjukvårdspersonal i bokningen i Clinic24.
 • Vid behov kan du nu lägga till gäster – som till exempel ytterligare en vårdnadshavare. Om inga gäster ska bjudas in, klicka på nästa och sedan Skapa och skicka inbjudningar.

Genomför videobesök

 • När det är dags att starta videobesöket loggar du in i Clinic24
 • På startsidan visas dina schemalagda besök innevarande dygn. Använd filtrering om du önskar se bokade besök ett annat datum.
 • Från startsidan klicka på Ta emot. Väl inne i patientvyn/besökssidan klicka på Starta besök.
 • För att starta videobesök klickar du på Starta videomöte längst ner till vänster.

Avsluta videobesök

 • Avsluta videobesöket och avsluta även på besökssidan. Om anteckningar förts i Clinic24 kom ihåg att journalföra dessa i VAS.

Gruppbesök med flera patienter

Gruppbesök via video med flera patienter sker än så länge via Teams.

 • Bokning och kallelse gruppbesök (inkl webbkallelse) via VAS.
 • Gruppbesöket läggs in i Teamskalender – länken till besöket kopieras.
 • Meddelande med länk till Teamsbesöket skickas via 1177.se med hjälp av regional mall ”Länk till gruppbesök via Teams”.

Detaljerad instrunktion Lathund: Gruppbesök med flera patienter (Teams)

Bjuda in tolk, närstående, gäster eller kollega

 • Innan besöket: Sök upp besöket du vill lägga till gäster på. Klicka på Redigera deltagare på besökssidan för att bjuda in tolk, andra gäster eller kollega.
 • För att bjuda in Tolk som gäst: klicka på Kopiera inbjudningslänk och förmedla länken till Digital Tolk, enligt ordinarie rutin för bokning av tolk. För att det ska vara synbart i Clinic24 att tolk är inbjuden anges e-post videolank@digitaltolk.se samt förnamn: "Tolk" och efternamn: "digital"
 • Under pågående besök: Klicka på Redigera deltagare på besökssidan för det aktuella besöket för att bjuda in tolk, andra gäster eller kollega. Stäng inte ner videobesöket.
 • För att bjuda in Tolk som gäst, klicka på Kopiera inbjudningslänk och förmedla länken till Digital Tolk enligt ordinarie rutin.

Externa deltagare som läggs till i besöket får ett sms eller e-post med länk som används för att ansluta till videobesöket. Gäster behöver inte logga in i videobesöket med e-legitimation.

Utan tidboksintegration

 • Vid bokning: När bokningen bekräftas genom att klicka på Skapa och skicka inbjudningar får du fram en länk som kan delas för att bjuda in tolk till besöket.
 • För att bjuda in Tolk som gäst: klicka på Kopiera inbjudningslänk och förmedla länken till Digital Tolk, enligt ordinarie rutin för bokning av tolk. För att det ska vara synbart i Clinic24 att tolk är inbjuden anges e-post videolank@digitaltolk.se samt förnamn: ”Tolk” och efternamn: ”digital”
 • Innan besöket: Sök upp besöket du vill redigera deltagare på. Klicka på Redigera deltagare på besökssidan för att bjuda in tolk, andra gäster eller kollega.

  För att bjuda in Tolk som gäst: klicka på Kopiera inbjudningslänk och förmedla länken till Digital Tolk, enligt ordinarie rutin för bokning av tolk. För att det ska vara synbart i Clinic24 att tolk är inbjuden anges e-post videolank@digitaltolk.se samt förnamn: ”Tolk” och efternamn: ”digital”

 • Under pågående besök: Klicka på Redigera deltagare på besökssidan för det aktuella besöket för att bjuda in gäster eller kollega. För att bjuda in Tolk som gäst, klicka på Kopiera inbjudningslänk och förmedla länken till Tolk enligt lokal rutin.

Externa deltagare som läggs till i besöket får ett sms eller e-post med länk som används för att ansluta till videobesöket. Gäster behöver inte logga in i videobesöket med e-legitimation

Anhörigsamtal

Videosamtal när patienten inte ska delta.

Bokning i VAS

Bokningen ska inte ska visas för patienten via 1177.se, mobil självincheckning eller överföras till Platform24.

 • VAS Bokning – se länk till regelverket Vårdkontakter- registrering.
 • Boka på Patient.
 • Välj schemaaktivitet som ej publiceras på 1177.se.
 • Välj besöksorsak ASAM - Anhörigsamtal. Denna besöksorsak är undantagen från Mobil självincheckning.
 • Välj kontakttyp DiVL och besöksform.

Bokning i Clinic 24

 • Anhörigsamtalet bokas in i Clinic 24 på anhörigs personnummer (ej på patientens).
 • Bokas med sökorsak: Anhörigsamtal.
 • Anhörig får länk till bokningen via sms eller e-post.

Övrigt

 • Tänk på att bokningen behöver om- och avbokas manuellt.

Bilden visar att det ska stå Nej under Visa webb:

Skämbild från VAS.

 

 

 Senast ändrad: