Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Inkontinens- och erektionshjälpmedel

Produkter för stomi, dilatation av urinröret samt katetrar för instillationsbehandling i urinblåsan är inga förskrivningsbara hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum.

 

Vårdhandboken

Vårdhandboken - urininkontinens

Vårdhandboken - analinkontinens

 

Blanketter

Barn - blåsa

Barn - tarm

Vuxen - blåsa

Vuxen - tarm

 

Förskrivarstöd

Förskrivarstöd uro

 

Avtal

Lager och distribution av inkontinensprodukter

2020-10-01 till 2022-09-30 med möjlighet till förlängning i maximalt 2 år. Avtalet avser produkter för blåsa och tarm till personer med enskild leverans och personlig gruppleverans för successiva avrop till Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Varbergs kommuner.

Produkter för blåsa och tarm (absorberande)

2020-10-01 till 2023-09-30 med möjlighet till förlängning i 1 år.

 

Ansökan om inkontinensprodukter som inte finns på avtal

Har du en patient där utprovade inkontinenshjälpmedel som vi har på avtal inte fungerar använder du vår e-tjänst för att motivera eventuellt produkttillägg till avtal. Denna e-tjänst riktar sig till dig som har förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel. Hjälpmedelscentrums urokonsulenter bedömer ansökan utifrån befintligt sortiment. Återkoppling av utfallet meddelas därefter skriftligen.

https://etjanster.regionhalland.se/inkontinenshjalpmedel

 

Länkar

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion (SSF och nikola)

Nikola

Sinoba

Kateterfakta.nu

Blåsdysfunktion hos äldre

Om inkontinens (tena.nu)

Vanliga frågor om inkontinens (abena)

Myter och fakta (attends)

Information för vårdpersonal om inkontinens (coloplast)

Blåsa och tarm (wellspect)

Läckagemätning (Nikola.nu)

 

Vägledning att starta en inkontinensmottagning

Se mer info här.

 

Guide för behandling av blåsstörning

Länk till nikola.nu/webbguiden

 

Statistik inkontinenshjälpmedel, för kommuner

Statistik finns att tillgå och kan hämtas ut på begäran från respektive inköpare/upphandlare/kommun. Statistik levereras varje kvartal. Ny statistikrapport finns i januari, april, juli och oktober. OneMed sänder ut statistik den 15:e kalenderdagen i varje kvartal. Begäran görs från respektive ansvarig kommuninköpare/upphandlare i kommunen.

 

 

 

 

Senast ändrad: