Direkt till innehållet

Inkontinens- och erektionshjälpmedel

Enligt Hälso – och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska personer som är bosatta och folkbokförda i Sverige erbjudas hjälpmedel om de har urin- eller avföringsinkontinens och/eller svårigheter att tömma blåsan.

Förskrivning av inkontinenshjälpmedel ska alltid föregås av utredning och individuell utprovning och bör anpassas till resultatet av läckagemätning (SOSFS 2008:1 M). Utvärdering av hjälpmedel ska göras regelbundet. Vid förändrade behov ska förskrivaren kontaktas.

De hjälpmedel som förskrivs följer det upphandlade sortimentet.

Behörighet att förskriva inkontinenshjälpmedel

Använd vår e-tjänst för att ändra eller lägga till en arbetsplats/kundnummer eller ändra personliga uppgifter.

Nya förskrivare behöver gå en förskrivarutbildning först. Se mer information under utbildningar. 

Inloggning Guide

https://new-guide.onemed.com/

Inloggning sker med Siths-kort.

Vårdhandboken

Vårdhandboken - urininkontinens

Vårdhandboken - analinkontinens

Blanketter

Barn - blåsa

Barn - tarm

Vuxen - blåsa

Vuxen - tarm

Förskrivarstöd

Förskrivarstöd uro

Avtal

Lager och distribution av inkontinensprodukter

Avtalsperiod 2020-10-01 till 2024-09-30. Avtalet avser produkter för blåsa och tarm till personer med enskild leverans och personlig gruppleverans för successiva avrop till Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Varbergs kommuner.

Produkter för blåsa och tarm (absorberande och avledande)

2020-10-01 till 2024-09-30.

Ansökan om inkontinensprodukter som inte finns på avtal

Har du en patient där utprovade inkontinenshjälpmedel som vi har på avtal inte fungerar använder du vår e-tjänst för att motivera eventuellt produkttillägg till avtal. Denna e-tjänst riktar sig till dig som har förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel. Hjälpmedelscentrums urokonsulenter bedömer ansökan utifrån befintligt sortiment. Återkoppling av utfallet meddelas därefter skriftligen.

https://etjanster.regionhalland.se/inkontinenshjalpmedel

Produkter för stomi, dilatation av urinröret samt katetrar för instillationsbehandling i urinblåsan är inga förskrivningsbara hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum.

Länkar

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion (SSF och nikola)

Nikola

Sinoba

Kateterfakta.nu

Blåsdysfunktion hos äldre

Läckagemätning (Nikola.nu)

Vägledning att starta en inkontinensmottagning

Se mer info här.

Guide för behandling av blåsstörning

Länk till nikola.nu/webbguiden

Statistik inkontinenshjälpmedel, för kommuner

Statistik finns att tillgå och kan hämtas ut på begäran från respektive inköpare/upphandlare/kommun. Statistik levereras varje kvartal. Ny statistikrapport finns i januari, april, juli och oktober. OneMed sänder ut statistik den 15:e kalenderdagen i varje kvartal.

Övergripande riktlinjer

All inkontinensförskrivning utgår från

Senast ändrad: