Direkt till innehållet

Utbildning sjuksköterska

FoU Halland har ett regionalt ansvar för att samordna, stödja, utveckla och säkra kvaliteten på kliniska utbildningsplatser gällande vård- och omsorgsutbildningar. Region Halland erbjuder dig som studerar till sjuksköterska på grundnivå eller specialistsjuksköterska på avancerad nivå, plats för verksamhetsförlagd utbildning, (VFU) inom regionen.

VFU inom Region Halland

Region Halland har avtal med Högskolan i Halmstad som innebär att studerande på detta lärosäte har en VFU-plats samt att din VFU omfattas av en handledningsmodell (HLMR) knuten till avtalet. HLMR syftar till att kvalitetssäkra din praktikplats och säkerställer den akademiska nivån för din VFU. Placeringar kan ske inom Hallands sjukhus, psykiatrin, närsjukvården och ambulansen Region Halland.

Prioriteringsordning

Region Halland ska bidra till långsiktiga strategier för personalförsörjning genom att tillhandahålla verksamhetsförlagd utbildning/praktikplatser för de professioner som är verksamma vid aktuell förvaltning/vårdenhet.

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VFU, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats.

Inom Region Halland gäller följande:

 1. Studenter som läser på lärosäten som Region Halland har avtal/ramavtal med överenskommelser med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
 2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Halland och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats. Kontakt med Region Halland sker via lärosätet/student
 3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Halland och som inte är

  skrivna i Halland kan i mån av plats beredas plats.

Är du studerande på annat lärosäte och vill ha en plats inom Region Halland behöver du kontakta Region Halland via respektive funktionsbrevlåda för att göra en förfrågan.

Handledningsmodellen

Handledningsmodellen (HLMR) innebär att du har tillgång till huvudhandledare och handledare under din VFU. Huvudhandledaren stödjer handledarna i deras dagliga uppdrag, och bidrar till att utveckla och upprätthålla den pedagogiska lärandemiljön och studenthandledningen. Tillsammans kommer din huvudhandledare och handledare stödja dig i din VFU. Handledaren kommer att få tillgång till dina kontaktuppgifter, bedömningsansvarig lärare, samt dina aktuella kursdokument.

Så här gör du

Studerar du till sjuksköterska på grundnivå eller specialistsjuksköterska på avancerad nivå på Högskolan i Halmstad är du garanterad en VFU plats inom Region Halland. Din placering finner du i vårt placeringsverktyg KLIPP.  Är du studerande på annat lärosäte och vill ha en plats inom Region Halland behöver du kontakta Region Halland via respektive funktionsbrevlåda för att göra en förfrågan.

Ditt ansvar inför VFU

För allt patientnära arbete finns rutiner och riktlinjer att följa för att värna patientsäkerhet och sekretess, även hälsodeklaration för MRSA och TBC behöver göras före din VFU. Ytterligare information och aktuella blanketter finns att tillgå på ditt lärosäte via VFU guiden. Du behöver själv ta kontakt med den enhet där du är placerad och kontrollera särskilda riktlinjer, såsom Covidrestriktioner och/eller övrig smitta, då dessa kan ändras och uppdateras med kort varsel.

Förändring av VFU under 2024

Region Halland arbetar löpande med att förändra den verksamhetsförankrade utbildningen i vården för studerande vid sjuksköterskeutbildningens grundprogram vid Högskolan Halmstad. Den nya modellen för VFU gäller från höstterminen 2024.

Vad innebär den nya Högskoleförordningen för VFU för sjuksköterskestuderande?

 • Förordningen om ändring i Högskoleförordningen (1993:100), utfärdad den 26 januari 2023, fastställer att utbildningen till sjuksköterska ska omfatta 4 600 timmar, varav minst en tredjedel teoretisk utbildning och minst hälften klinisk utbildning, för att motsvara EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv (en timme ska avse en tidsperiod om 45 minuter).
 • Grundutbildningen för sjuksköterskor får en ny programstruktur med utökad VFU. Tiden studenterna tillbringar i kontakt med vården utökas.
 • Studenterna får en praktiskt och teoretiskt gedigen grund att stå på. Antalet trygga sjuksköterskor efter utbildningen ökar.
 • Den nya modellen för VFU börjar gälla från och med höstterminen 2024.
 • Nuvarande programstruktur fasas ut fram till vårterminen 2027.
 • Region Halland gör en förändring i likhet med landets övriga regioner eftersom Högskoleförordningen gäller nationellt.

Kontaktuppgifter

Ann-Caroline Holst, klinisk lektor, FoU Halland

Ingemo Arnesdotter, regional studierektor vård- och omsorgsutbildningar, FoU HallandSenast ändrad: