Direkt till innehållet

Utbildning sjuksköterska

FoU Halland har ett regionalt ansvar för att samordna, stödja, utveckla och säkra kvaliteten på kliniska utbildningsplatser gällande vård- och omsorgsutbildningar. Region Halland erbjuder dig som studerar till sjuksköterska på grundnivå eller specialistsjuksköterska på avancerad nivå, plats för verksamhetsförlagd utbildning, (VFU) inom regionen.

VFU inom Region Halland

Region Halland har avtal med Högskolan i Halmstad som innebär att studerande på detta lärosäte har en VFU-plats samt att din VFU omfattas av en handledningsmodell (HLMR) knuten till avtalet. HLMR syftar till att kvalitetssäkra din praktikplats och säkerställer den akademiska nivån för din VFU. Placeringar kan ske inom Hallands sjukhus, psykiatrin, närsjukvården och ambulansen Region Halland.

Handledningsmodellen

Handledningsmodellen (HLMR) innebär att du har tillgång till huvudhandledare och handledare under din VFU. Huvudhandledaren stödjer handledarna i deras dagliga uppdrag, och bidrar till att utveckla och upprätthålla den pedagogiska lärandemiljön och studenthandledningen. Tillsammans kommer din huvudhandledare och handledare stödja dig i din VFU. Handledaren kommer att få tillgång till dina kontaktuppgifter, bedömningsansvarig lärare, samt dina aktuella kursdokument.

Så här gör du

Studerar du till sjuksköterska på grundnivå eller specialistsjuksköterska på avancerad nivå på Högskolan i Halmstad är du garanterad en VFU plats inom Region Halland. Din placering finner du i vårt placeringsverktyg KLIPP.  Är du studerande på annat lärosäte och vill ha en plats inom Region Halland behöver du kontakta Region Halland via respektive funktionsbrevlåda för att göra en förfrågan.

Ditt ansvar inför VFU

För allt patientnära arbete finns rutiner och riktlinjer att följa för att värna patientsäkerhet och sekretess, även hälsodeklaration för MRSA och TBC behöver göras före din VFU. Ytterligare information och aktuella blanketter finns att tillgå på ditt lärosäte via VFU guiden. Du behöver själv ta kontakt med den enhet där du är placerad och kontrollera särskilda riktlinjer, såsom Covidrestriktioner och/eller övrig smitta, då dessa kan ändras och uppdateras med kort varsel.

Kontaktuppgifter

Ann-Caroline Holst, klinisk lektor, FoU Halland

Ingemo Arnesdotter, regional studierektor vård- och omsorgsutbildningar, FoU HallandSenast ändrad: