Direkt till innehållet

Informationsmaterial Strama

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Folkhälsomyndighetens patientinformation på andra språk

Fritt återbesök vid luftvägssymtom

Patienter som inte fått antibiotika för luftvägsinfektion har rätt till fritt återbesök inom fem dagar (gäller i Region Halland)

Blankett för fritt återbesök vid luftvägssymtom

BVC - Stramautbildning

"Barn, infektioner och antibiotika" är en utbildning som är avsedd att användas inom ramen för BVC:s föräldrautbildning.

Föräldrautbildning är en inarbetad verksamhet på flertalet barnavårdscentraler (BVC) i landet. Flera träffar med olika teman brukar ingå under barnets första levnadsår. Gemensamt för många småbarnsföräldrar är att i ett-års åldern närmar sig förskolestarten. Det är positivt ur många aspekter. Det är också en tid då många upplever att barn blir mer sjuka, som regel i olika infektioner.

Utbildningen "Barn, infektioner och antibiotika" syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val. Vårt förslag är att föräldragruppen inbjuds till BVC kring temat "Barn, infektioner och antibiotika" då barnen är cirka 10 -15 månader gamla.

Titta gärna på vår film som kort demonstrerar hur en föräldragruppsutbildning kan gå till.

Utbildningen "Barn, infektioner och antibiotika" är ett bildspel i powerpoint som kan laddas ner och användas vid utbildningstillfällen (med informationstext till dig som håller i utbildningen).  Det finns även en broshyr att delge föräldrar efter utbildningen, som kan beställas via Region Hallands broschyrbeställning.

Välkommen att använda materialet!

Kontaktuppgifter Smittskydd Halland:

Tfn: 035 - 13 16 07

e-post: smittskydd@regionhalland.seSenast ändrad: