Direkt till innehållet

Informationsmaterial Strama

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Hosta

Förkylning

Ont i halsen

Ont i bihålorna

Ont i örat

Svinkoppor/Impetigo

Bakterier i urinen

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Broschyr för personal och föräldrar i förskola

Folkhälsomyndighetens patientinformation på andra språk

Fritt återbesök vid luftvägssymtom

Patienter som inte fått antibiotika för luftvägsinfektion har rätt till fritt återbesök inom fem dagar (gäller i Region Halland)

Blankett för fritt återbesök vid luftvägssymtom

BVC - Stramautbildning

"Barn, infektioner och antibiotika" är en utbildning som är avsedd att användas inom ramen för BVC:s föräldrautbildning.

In English

Föräldrautbildning är en inarbetad verksamhet på flertalet barnavårdscentraler (BVC) i landet. Flera träffar med olika teman brukar ingå under barnets första levnadsår. Gemensamt för många småbarnsföräldrar är att i ett-års åldern närmar sig förskolestarten. Det är positivt ur många aspekter. Det är också en tid då många upplever att barn blir mer sjuka, som regel i olika infektioner.

Utbildningen "Barn, infektioner och antibiotika" syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val.

Vårt förslag är att föräldragruppen inbjuds till BVC kring temat "Barn, infektioner och antibiotika" då barnen är cirka 10 -15 månader gamla.

Materialet bygger på tre hörnstenar:

  1. Ett bildspel (PowerPoint-dokument, 7,0 MB) i PowerPoint. Spara ner det på din dator - Välj "Spara". Möjlighet finns att anpassa innehållet för lokala behov. Vi rekommenderar att programmet visas med dataprojektor. Som komplement finns även materialet i blädderblocksformat. Blädderblocken beställer du via tryckeriet till självkostnadspris -  Klicka här
  2. En manual (PDF-dokument, 2,7 MB) (PDF-dokument, 2,7 MB) till dig som handledare med hjälptexter och bakgrundsfakta till varje bild. Här finns också pedagogiska tips och förslag på diskussionsfrågor.
  3. En broschyr att lämna till föräldrarna efter utbildningen slut.

Titta gärna på vår film som kort demonstrerar hur en föräldragruppsutbildning kan gå till.

Om projektet

Faktagranskning har gjorts av Strama Halland. Utbildning och manual är testad på flera föräldragrupper och BVC.

En utvärdering gjordes hösten 2010 i syfte att mäta implementeringsgrad och få synpunkter. Rapporten kan laddas ner här (PDF-dokument, 623 kB)

Välkommen att använda materialet!

Kontaktuppgifter

Smittskydd Halland

Tfn: +46 (0)35 - 13 16 07

e-post: smittskydd@regionhalland.seSenast ändrad: