Direkt till innehållet

Rutiner PMOPMO - Behovsanalys av behörigheter till patientuppgifter (roll) - Mall

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-06-05 11:43:52
Granskare:
Huvudförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

PMO - driftstopp

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-28 19:03:54
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Svensson Helu00e9n RGS VS IT
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

PMO - driftstopp - Bilaga 1 Dokumentationsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Närsjukvården Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-01-28 19:03:59
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Svensson Helu00e9n RGS VS IT
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

PMO - övergripande beskrivning av digital BHV-journal

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2020-02-19 11:42:14
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

PMO Behörigheter - riskanalys inför tilldelning av behörigheter i BHV-journalsystem

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-10-08 14:56:37
Granskare:
Huvudförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

PMO-journal - Bilaga 1 Försättsblad skanning

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2020-02-19 11:23:52
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

PMO-journal - Bilaga 2 Dokumenttyp

Typ: Blankett
Gäller för: Närsjukvården Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2020-02-19 11:26:35
Granskare:
Huvudförfattare: Wallentin Annika RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

PMO-journal - preparering, transport och scanning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Objektledare IT
Publicerad: 2020-02-19 11:36:01
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Vaccinationer i barnhälsovården - dokumentation

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland, Hallands sjukhus
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-06-25 13:19:54
Granskare:
Huvudförfattare: Wallin Annika C RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Rutiner

PMO-driftstopp

Vaccinationer i barnhälsovården - dokumentation

Remisser inom barnhälsovården

PMO övergripande beskrivning

Senast ändrad: