Direkt till innehållet

Rutiner PMO

PMO - driftstopp
Titel: PMO - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-01-28
Huvudförfattare: Wallin Annika C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Driftstopp - PMO
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
PMO Behörigheter - riskanalys inför tilldelning av behörigheter i BHV-journalsystem
Titel: PMO Behörigheter - riskanalys inför tilldelning av behörigheter i BHV-journalsystem
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-10-07
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - PMO
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
PMO – övergripande beskrivning av digital BHV-journal
Titel: PMO – övergripande beskrivning av digital BHV-journal
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-19
Huvudförfattare: Wallin Annika C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Närsjukvården Halland - Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Patient - Journal - PMO
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare IT
PMO-journal - preparering, transport och scanning
Titel: PMO-journal - preparering, transport och scanning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-19
Huvudförfattare: Wallin Annika C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - PMO
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare IT
Vaccinationer i barnhälsovården - dokumentation
Titel: Vaccinationer i barnhälsovården - dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-06-24
Huvudförfattare: Wallin Annika C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Närsjukvården Halland - Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Patient - PMO
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
PMO - Behovsanalys av behörigheter till patientuppgifter (roll) - Mall
Titel: PMO - Behovsanalys av behörigheter till patientuppgifter (roll) - Mall
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-06-04
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - PMO
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
PMO - driftstopp - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Titel: PMO - driftstopp - Bilaga 1 Dokumentationsblad
Typ: Blankett
Publicerad: 2019-01-28
Huvudförfattare: Wallin Annika C RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Närsjukvården Halland - Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - PMO - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
PMO-journal - Bilaga 2 Dokumenttyp
Titel: PMO-journal - Bilaga 2 Dokumenttyp
Typ: Blankett
Publicerad: 2020-02-19
Huvudförfattare: Wallentin Annika RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Närsjukvården Halland - Hallands sjukhus
Nyckelord: PMO - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare IT

Rutiner

Senast ändrad: