Direkt till innehållet

Neuropatisk smärta

Utlöses av skada eller annan patologisk process i perifera eller centrala nervsystemet.

Orsaker till perifer neuropatisk smärta:

- Mekanisk påverkan till exempel vid avskuren nerv, tryck, tumörinväxt eller diskbråck

- Inflammation, som vid bältros och neuroborrelios

- Metabolisk, toxisk nervpåverkan till exempel vid diabetes och etylism

- Försämrad kärlförsörjning inom perifera nervsystemet såsom vid diabetes och kollagenos

- Trigeminusneuralgi

Radioterapi kan ge strålskador och nervpåverkan

Cytostatika Inducerad Perifer Neuropati (CIPN), en del cytostatika kan ge påverkan på nervbanorna, uppemot 70 %, beroende på vilket cytostatika som ges, får neurologiska symtom, däribland smärta.

Orsaker till central neuropatisk smärta:

- Vaskulär lesion till exempel cerebral infarkt, blödning och kärlmissbildning

- Inflammation, Multipel Skleros (MS)

- Traumatisk ryggmärgsskada

- Tumör i hjärna och ryggmärg

- Abcess

Karaktär neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta upplevs bland annat som ytlig, ilande, isande, brännande, huggande, stickande, men även som djup och molande. Smärtan är ofta avgränsad till den skadade nervens innervationsområde, dock ses ibland spridning till ett större område. Vanligen finns även sensibilitetsstörningar och neurologiska bortfallssymptom.Senast ändrad: