Direkt till innehållet

Rehabstöd – Intygsstatistik

Rehabstöd är ett nationellt IT-stöd för koordinering av rehabiliteringsinsatser i sjukskrivningsprocessen. I Rehabstöd kan användaren få en överblick över vårdenhetens pågående sjukfall och därefter göra filtreringar utifrån sina behov. Den information som visas i Rehabstöd hämtas från de läkarintyg som utfärdas digitalt i Webcert.

Användare av Rehabstöd kan antingen vara rehabkoordinator eller läkare. Som rehabkoordinator kan användaren se alla pågående sjukfall för de enheter hen har behörighet till och som läkare kan användaren se de sjukfall där hen själv har utfärdat intyget.

Inloggning i Rehabstöd kräver SITHS-kort. Behörighet tilldelas i Hallandskatalogen av vårdenhetens kataloguppdaterare efter beslut av verksamhetschef/motsvarande:

  • Aktivt medarbetaruppdrag ”Vård och behandling”. Det krävs ett medarbetaruppdrag per vårdenhet som användaren ska ha behörighet till
  • För rehabkoordinator krävs även systemroll ”Rehabsamordnare”

Webbsida för inloggning i Rehabstöd finns här.

Intygsstatistik är en nationell tjänst för uppföljning av sjukskrivningsmönster på nationell, regional och vårdenhetsnivå. Exempel på vad som kan följas i tjänsten är förändringar i antalet sjukskrivningar, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Intygsstatistik är en webbsida som består av två delar. Nationell statistik som inte kräver någon behörighet utan nås av alla. Verksamhetsstatistik på regional och vårdenhetsnivå kräver inloggning med SITHS-kort och behörighet som tilldelas i Hallandskatalogen av vårdenhetens kataloguppdaterare efter beslut av verksamhetschef/motsvarande:

  • Aktivt medarbetaruppdrag ”Statistik”. Det krävs ett medarbetaruppdrag per vårdenhet som användaren ska ha behörighet till

Webbsida för inloggning i Intygsstatistik finns här.Blanketter, manualer och rutiner

Rehabkoordinering i sjukskrivningsprocessen

Användarmanual Rehabstöd – Inera

Användarmanual Intygsstatistik – Inera

Relaterad information

Information Rehabstöd – Inera

Information Intygsstatistik – Inera

Senast ändrad: