Direkt till innehållet

Allmänmedicinsk beredskapsjour i Halland

Från och med den 1 januari 2020 är det Hallandsjouren AB som ansvarar för den allmänmedicinska beredskapsjouren i Halland. Avtalet mellan Region Halland och Hallandsjouren gäller 2020-01-01 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning. I samband med att avtalet börjar gälla upphör närsjukvårdens uppdrag för denna verksamhet. Syftet med den allmänmedicinska beredskapsjouren är att medverka till att förstärka första linjens vård för att kunna bedriva mer vård nära för invånarna i Halland.

Den allmänmedicinska beredskapsjouren är tillgänglig vardag kl. 17.00-08.00 och helger kl. 08.00-08.00 och nås via Hallands sjukhus växel 035-13 10 00.

I beredskapsjourens uppdrag ingår:

 1. Konsultation via telefon och videokommunikation av läkare till sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården.
 2. Hembesök till personer som är inskrivna i hemsjukvård eller som vid enstaka tillfälle behöver en sjukvårdsinsats, t.ex. i samband med ambulant bedömning.
 3. Konsultation samt besök inom den allmänpalliativa vården vid Hallands sjukhus Kungsbacka och Vårdcentralen Falkenberg.
 4. Bedömning och utfärdande av vårdintyg om psykiatrisk tvångsvård. Vid behov bistå med utfärdande av vårdintyg vid de psykiatriska akutmottagningarna i Halmstad och Varberg.
 5. Konstaterande av ej förväntade dödsfall utanför sjukhus inkl. utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg.

Följande funktioner/verksamheter kan kontakta beredskapsjouren vid behov av hembesök:

 • Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård, personal vid LSS-boende.
 • Sjuksköterska på ambulans för ambulant bedömning.
 • Sjuksköterska inom den allmänpalliativa vården vid Hallands sjukhus Kungsbacka och Vårdcentralen Falkenberg.
 • Sjuksköterska på kvälls- och helgmottagningar.
 • Psykiatrins bakjour.
 • Polisen (t.ex. häktet).
 • Migrationsverket (avser förvaring av väntande på utvisning).

 

Avtal Allmänmedicinsk beredskapsjour AB HallandsjourenSenast ändrad: