Direkt till innehållet

Allmänmedicinsk beredskapsjour i Halland

Från och med den 1 januari 2024 är det iDoc AB som ansvarar för den allmänmedicinska beredskapsjouren i Halland. Avtalet mellan Region Halland och iDoc AB gäller 2024-01-01 till 2025-12-31 med möjlighet till förlängning. Syftet med den allmänmedicinska beredskapsjouren är att tydligt medverka till att förstärka första linjens vård för att kunna bedriva mer vård nära för invånarna i Halland.

Kontakt:

Vardagar kl. 17.00-08.00, helger 08.00-08.00

Telefon: Hallands Sjukhus växel 035-13 10 00

I den allmänmedicinska beredskapsjourens uppdrag ingår:

 • Konsultation via telefon och videokommunikation av läkare till sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården.
 • Hembesök till personer inskrivna i kommunal hemsjukvård som är i behov av akut sjukvård eller som vid enstaka tillfällen behöver insats från sjukvården och som inte kan handhas av sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården.
 • Konsultation via telefon och videokommunikation samt besök inom Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg och vårdavdelningen Hallands Sjukhus Kungsbacka
 • Bedömning och utfärdande av vårdintyg om psykiatrisk tvångsvård. Vid behov bistå med utfärdande av vårdintyg vid de psykiatriska akutmottagningarna i Halmstad och Varberg efter begäran från psykiatrins bakjour.
 • Konstaterande av ej förväntade dödsfall utanför sjukhus inkl. utfärdande av dödsbevis och dödsorsaksintyg.
 • Läkarundersökning av misstänkt sexualbrottsling.

Följande funktioner/verksamheter kan kontakta beredskapsjouren:

 • Sjuksköterska på ambulans för ambulant bedömning
 • Sjuksköterska på vårdavdelning vid Hallands Sjukhus Kungsbacka
 • Sjuksköterska på Palliativa allmänna vårdavdelningen Falkenberg
 • Sjuksköterska på kvälls- och helgmottagningar
 • Sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård
 • Polisen
 • Regionens psykiatriska akutmottagningar

 Senast ändrad: