Direkt till innehållet

Shigella

Om sjukdomen

Shigella är en bakterie som utsöndras via avföringen och sprids främst genom kontaminerad mat och dryck, men kan även spridas genom kontaktsmitta person till person. Shigella kan i PCR inte skiljas från EIEC. Båda infektionerna hanteras på samma sätt eftersom de inte går att skilja åt.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om Shigellainfektion samt hur det smittar. Antibiotikabehandling rekommenderas till vissa grupper för att minska smittsamheten, se Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se).

Informera även index om att Smittskyddet kan komma att kontakta dem för mer information om smittväg (vid inhemsk smitta).

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Informera även om Hygienråd vid tarmsmitta som återfinns på Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Nedan information bör också vara med i smittskyddsanmälan:

 • Ta uppgifter om arbete, skola, förskola.
 • Om barn varit på förskola i samband med symtomdebut eller med symtom – ring Smittskydd 035 – 13 16 07.
 • Uppföljande provtagning krävs innan återgång till förskola eller riskyrke vid stx 2 (se Smittskyddsblad)
 • Sjukskrivning till stabil symtomfrihet.
 • Fler sjuka i omgivningen?
 • Provta kontakter med symtom.
 • Provta även symtomfria kontakter som går på förskola eller har riskyrke (se Smittskyddsblad).
 • Närkontakter med riskyrke kan enligt Smittskyddslagen avstängas från arbete/förskola i väntan på provsvar.
 • Resor inom och utom landet (resmål, arrangör, hotell, ut- och hemresedatum)?
 • Restaurangbesök?
 • Hantering/intag av misstänkta livsmedel eller vatten (t.ex. från egen brunn eller i naturen)?

Kontakta omgående smittskyddsläkaren vid misstanke om ansamling av fall.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid Shigellainfektion är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om shigellainfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).Senast ändrad: