Direkt till innehållet

Energikalkylator

Energi- och proteinkalkylator för vuxna.

 

Energibehovet hos vuxna är ca 30 kcal per kilo kroppsvikt och dygn för uppegående personer med begränsad fysisk aktivitet. För sängbundna, de i återuppbyggnadsfas, äldre (>70 år), yngre (18-30 år), magra eller överviktiga behöver energibehovet justeras vilket denna kalkylator tar hänsyn till.

 

För personer i åldersspannet 18-69 år går gränserna för magerlagd och överviktig vid BMI <20 respektive >25. Vid ålder 70 år eller äldre är den undre BMI-gränsen <22.

 

För yngre (18-30 år) är energibehovet 10% högre. Denna kalkylator är ej avsedd för beräkningar på barn (<18år).

 

Proteinbehov för friska yngre (<70 år) beräknas till 0,8 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Sjuka yngre har ofta ett ökat proteinbehov på 1-1,5 gram per kilo kroppsvikt och dygn.

 

Proteinbehov för friska äldre (70+ år) beräknas till 1,2 gram per kilo kroppsvikt och dygn. Sjuka äldre har ofta ett ökat proteinbehov på 1,2-1,5 gram per kilo kroppsvikt och dygn.

 

Proteinbehov justeras för överviktiga (BMI > 25), se ovan. I rekommendationerna som denna kalkylator baseras på påverkas proteinbehov ej av aktivitetsnivå.

Beräkna energi

Vikt (kg)
Längd (cm)
Ålder

Aktivitetsnivå

Basalmetabolism (BMR, 20 kcal/kg/dygn)

Sängbunden (25 kcal/kg/dygn)

Uppegående med begränsad fysisk aktivitet (30 kcal/kg/dygn)

Återuppbyggnadskost (35-40 kcal/kg/dygn) 

Senast ändrad: